– Redan i dag finns det stöd för att modernisera LAS och turordningsreglerna. Sedan har vi lite olika ingångar i den frågan, men alla fyra allianspartierna ser behov av det, säger hon till DI.

När Moderaterna i förra veckan presenterade sin valplattform, sades ingenting om LAS. Under Fredrik Reinfeldts regeringstid, 2006-2014, låg Moderaterna lågt när det gällde anställningstryggheten.

De fackliga reaktionerna på det nya M-utspelet är som väntat negativa.

”Moderaternas politik är enkel att förstå. De vill göra det lättare att sparka arbetare från jobbet.”, skriver LO på Twitter.

TCO:s ordförande Eva Nordmark twittrar: ”När ska Moderaterna inse att det stora problemet på svensk arbetsmarknad är skriande brist på arbetskraft – inte att det inte går att säga upp folk.”

Enligt Dagens Industri funderar M på en helt ny modell i stället för principen ”sist in, först ut”, där kompetens får en större tyngd i relation till anställningstiden.