Samtliga medarbetare inom äldrevården i Tyresö har genomgått demensutbildning genom Silviahemmet, en stiftelse som grundades av drottningen 1996. Något Tyresö alltså är först i Sverige med.

– Vår satsning är till för att Tyresöborna ska känna sig trygga med att det finns rätt hjälp att få på hemmaplan om man skulle drabbas av demenssjukdom. Vi vill också kunna stödja och bemöta de personer som redan är drabbade, och deras anhöriga, på ett ännu bättre sätt, säger Magnus Lublin, socialchef i Tyresö kommun, i ett pressmeddelande.

Certifieringsceremonin sker den 13 februari.