Protesterna gäller ett beslut som kallas aktiveringsmodellen. De arbetslösa måste under en period av tre månader ha arbetat i minst 18 timmar, ha tjänat en viss summa pengar på eget företagande eller ha deltagit i sysselsättningsfrämjande åtgärder som till exempel utbildning.

Den som inte uppfyller kraven riskerar sänkt arbetslöshetsersättning med 4,65 procent under 65 dagar.

Motståndet handlar bland annat om att det på glesbygden kan vara svårt att hitta aktiviteter för att undvika sämre a-kasseersättning.

Finska LO, FFC, rapporterar att mer än 200 000 personer deltog i dagens protester runt om i Finland.

I Helsingfors ordnade finska Kommunal, JHL, och andra stora fack en manifestation som enligt polisen samlade mer än 10 000 personer. Deras krav är att aktiveringsmodellen ska skrotas.

Ett medborgarinitiativ har samlat in över 140 000 namnunderskrifter med kravet att riksdagen tar upp frågan för ny behandling. Enligt finsk lag krävs minst 50 000 namnunderskrifter för att riksdagen ska tvingas ta upp frågan på nytt.