Vård- och omsorgsförvaltningen anmärker bland annat på att avvikelser inte rapporteras och att rutiner saknas för detta. Men också på att promenader och sociala aktiviteter inte utförs enligt plan. Till det kommer allvarliga brister i dokumentationen. Men också brister i hur vissa omsorgsuppgifter utförs och hur många som utför dem.

Detta beror på hög personalomsättning och bristande kompetens. Vård- och omsorgsförvaltningen slår dessutom fast att kompetensen brister när det gäller rutiner, riktlinjer, avvikelserapportering och på en rad andra punkter.

Kommunen vill att detta rättas till omgående och kräver en komplett åtgärdsplan. Förenade Care krävs på en sanktionsavgift på cirka två miljoner kronor.

Mona Modin Tjulin, (S) ordförande för vård- och omsorgsnämnden.

– Jag är ilsken, besviken och sorgsen över att företag som tagit på sig ett samhällskontrakt att leverera god omsorg inte klarar av att göra det. Vi fick signaler i höstas. Då påbörjades en bra dialog, de skulle rätta till bristerna. Men sedan kommer en granskning och då ser man att det är sådana här kvalitetsbrister, säger Mona Modin Tjulin.

Kommunen bedömer att bristerna är så allvarliga att kontraktet kan brytas om de inte åtgärdas. Förenade Care har nu fått en åtgärdsplan från kommunen.

– Vissa saker ska vara klara den här veckan, vissa saker har de längre tid på sig för. Till exempel när det gäller vidareutbildning av personalen, säger Mona Modin Tjulin.

Uppfylls inte kraven kan kommunen ta tillbaka Björkbacka mycket snart, enligt Mona Modin Tjulin.

För Kommunal är situationen på Björkbacka känd. Som regionalt skyddsombud har Eva-Lena Åslund återkommande uppmärksammat Förenade Care på en rad brister.

– Det är stora problem med den organisatoriska arbetsmiljön, personalen känner sig inte trygg, ledarskapet brister, det har varit många nya chefer och det är bristande rutiner, säger Eva-Lena Åslund.

Problemen kan, enligt Eva-Lena Åslund, lett till att personalomsättningen ökat vilket i sin tur lett till ännu fler slutat.

– Det blir en belastning på personalen och en oro. Man känner sig inte trygg i sin anställning. Till slut orkar man inte, det är låg bemanning och tungt, säger Eva-Lena Åslund.

Vissa av de brister som Kommunal påtalat har Förenade Care åtgärdat. Andra finns kvar. Om de inte också åtgärdas kan en anmälan till Arbetsmiljöverket bli aktuell enligt Arbetsmiljölagens 6 kapitel paragraf 6 a.

– Jag jobbar hela tiden med att ställa krav, det är en ständig diskussion, om kraven inte uppfylls så kan det leda till en 6:6 a, säger Eva-Lena Åslund.

Samtidigt framhåller hon att Björkbackas lokaler gör den fysiska arbetsmiljön tungrodd.

Både anhöriga, boende och personal har larmat om bristerna på Björkbacka som tidigare också uppmärksammats i media.

– Det är jobbigt för personalen att deras arbetsplats hängs ut. Jag gör mitt bästa för att hjälpa dem. De jobbar på efter bästa förmåga, de ska ha all heder, säger Eva-Lena Åslund.

Samtidigt tycker hon att det är bra att kommunen agerar.

– Det är jättebra att de ställer höga krav nu. Det är kommunen som gett Förenade Care uppdraget. Det är bra att kommunen tar det på allvar, säger Eva-Lena Åslund.

Christer Henriksson är VD för Förenade Care och tycker att det är anmärkningsvärt att de brister som kommunen påtalat tidigare inte åtgärdats.

– Vi har utarbetat en handlingsplan som vi skickat till kommunen. Självklart ser vi mycket allvarligt på att verksamheten inte följt de riktlinjer och rutiner som vi arbetar efter. Vi får nu snabbt gå till botten för att se vad det är som gått snett och rätta till det, säger Christer Henriksson.

Förenande Care har nu skickat en delegation till Östersund för att undersöka vad som hänt, en snabbutbildning av personalen ska också genomföras.

Han känner inte till att det är brister i arbetsmiljön, men säger:

– Vi tittar naturligtvis på alla punkter, arbetsmiljön är väldigt viktig för oss och inte minst våra medarbetare. Vi gör vårt bästa för att få ordning på verksamheten.

Att det varit hög personalomsättning tror han beror på en instabil ledning, därför anser han att den behöver förstärkas.

Christer Henriksson bedömer att bristerna kan åtgärdas inom den tidsfrist som kommunen satt så att Förenade Care kan fortsätta att driva Björkbacka.