– Välfärden är ingen lyx som vi kostar på oss för att vi är ett rikt land, utan Sverige är ett rikt land tack vare den välfärd och det jobb Kommunals medlemmar gör varje dag året runt, sade Andersson.

På plats på Marholmen var förutom förbundsstyrelsen också val-ledare från olika delar av landet och representanter från avdelningarna.

LÄS OCKSÅ: Trygga jobb viktig fråga i valrörelsen

Inte helt överraskande lyfte Magdalena Andersson fram vikten av facklig-politisk samverkan och tog upp fackligt populära beslut som regeringen fattat, exempelvis skatteavdrag för fackavgiften, slopad bortre gräns i sjukförsäkringen och kollektivavtalsenliga villkor i upphandlingar.

– Ingen ska kunna vinna en upphandling genom att dumpa Kommunalmedlemmarnas löner, villkor eller arbetsmiljö. Det är helt orimligt, sade finansministern och fick applåder.

Men Magdalena Andersson tecknade också en mörk bild av omvärlden, med växande klyftor och starka populistiska högerkrafter i många länder. Även om en stark fackföreningsrörelse och en generell välfärd har bidragit till att svenska löntagare klarat sig bättre än sina kamrater i andra länder, har de grupper som har det tuffast halkat efter, medgav finansministern.

– Det var en utveckling som accelererade under alliansregeringen men vi socialdemokrater har också tagit för lätt på problemen, sade hon.

Hon pekade ut ouppklarade brott, gravida som inte får plats på BB och utmaningarna i integrationspolitiken. En bra jobbpolitik är också jämställdhetspolitik, menade hon och lyfte vikten av att nyanlända kvinnor får ett arbete och kan försörja sig själva. Trots att regeringen tillfört resurser i välfärden finns också ökade arbetsmiljöproblem, inte minst för Kommunals medlemmar, medgav finansministern.

– Men de här problemen har en gemensam nämnare och det är att de inte kommer lösas med skattesänkningar utan med en hög sysselsättning och en fungerande välfärd, sade hon.

Efter talet fick Magdalena Andersson frågor från Kommunals förtroendevalda och en av dem var hur kommunerna ska klara av de stora kostnaderna för allt fler äldre och fler skolbarn.

Finansministern svarade att det behövs ökade statsbidrag. Regeringen har utlovat 20 extra miljarder under kommande mandatperiod. Det räcker dock inte på långa vägar om man ska tror arbetsgivarorganisationen Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

De har slagit fast att det saknas lika mycket, 20 miljarder, men per år. Alltså totalt 80 miljarder under en mandatperiod. Och det bara för att klara att hålla dagens nivå på bemanning i välfärdssektorer som äldreomsorg, skola och sjukvård. LO har å sin sida talat om att det behövs 70 miljarder extra till välfärden.

Hur går det här ihop?

– Det handlar lite om vilken utgångspunkt man har. Vi har sagt minst 20 miljarder, det är vad vi vågar lova nu. Jag hoppas ekonomin ser bra ut framöver och att vi kan tillföra mer resurser än så.

Enligt den bedömning Finansdepartementet gör är 20 miljarder vad som krävs för att bibehålla dagens kvalitet, enligt finansministern.

– Men vi vill ju gärna höja kvaliteten inte bara bevara den, säger Magdalena Andersson, som lovar att återkomma för att förklara hur beräkningarna skiljer sig åt.

En annan fråga där fackföreningsrörelsen förväntar sig reformer från regeringen är a-kassan. För även om Socialdemokraterna har beslutat om höjt tak i a-kassan är det stora problemet för många av Kommunals medlemmar att de inte kvalificerar sig till a-kassan.

Kommer ni förändra det?

– Vi har inga besked att ge i dagsläget. Under mandatperioden när vi haft ganska snålt med resurser har vi prioriterat att höja taket och göra fackföreningsavgiften avdragsgill. Men jag ser ju också att a-kassan inte är perfekt och att det kan finnas behov av att göra ytterliga reformer.

Efter lunch talade även civilminister Ardalan Shekarabi (S) och han slog fast att det är kommunalarna som avgör valet.

– Det är kommunalarna som ser både samhällets framsida och baksida, sade han.

Då är det rimligt att också lyssna på Kommunals medlemmar och deras berättelser om man vill sträva efter ett mer rättvist och jämlikt samhälle, menade ministern.

Shekarabi sade också att det finns ”usla arbetsförhållanden” i välfärden, men hävdade att oppositionen tillsammans med Sverigedemokraterna stoppat regeringens varje försök att genomföra förbättringar.