LO stöder Socialdemokraterna i valet. Enligt LO skulle en moderatledd regering med stöd av Sverigedemokraterna sänka lönerna och göra jobben otryggare.

Plattformens kravlista inleds med några punkter under rubriken Trygghet i vardagen. Det handlar om att hela Sverige ska leva, att välfärden tryggas, att ”den skadliga vinstdriften” inom välfärden stoppas, att sjukförsäkringen höjs, att alla garanteras minst 70 procent av sin lön i pension och att den svenska kollektivavtalsmodellen värnas.

I avsnittet Fler och bättre jobb kräver LO investeringar i bland annat vägar, järnvägar och bostäder samt satsningar på livslångt lärande. LO vill motverka otrygga tidsbegränsade anställningar, bland annat genom att avskaffa allmän visstid och stoppa hyvling av arbetstider.

Plattformens avsnitt Ökad jämlikhet kräver en jämlik skola och satsningar på fritids med fler anställda. LO vill att arbetslöshetsförsäkringen förbättras med höjt inkomsttak och att ersättningsnivåerna följer löneutvecklingen.

Dessutom vill LO att det ska bli billigare att vara med i a-kassan, att karensdagarna i a-kassan försvinner och att det ska vara enklare för arbetslösa att få ersättning.

LO kräver ett rättvisare skattesystem där skatt betalas efter förmåga. ”Det är inte rimligt att den som arbetar ihop sin inkomst betalar mer än den som ärvt sin förmögenhet” står den i plattformen.