Redan i höst kommer Svenska Judoförbundet att lära yrkesgrupper där antalet fallolyckor är många att falla rätt för att förebygga skador.

– Vi har skrivit på ett samarbetsavtal med Afa Försäkring som gör det möjligt att lära ut falltekniken från judo till yrkesverksamma. Jag har själv utövat sporten i 43 år och jag vet vilken nytta det gör, säger Kristiina Pekkola som är ordförande för Svenska Judoförbundet.

Fallolyckor är de vanligaste arbetsplatsolyckorna. Enligt Afa Försäkrings statistik över anmälda olyckor drabbas ofta personer som arbetar som undersköterskor, städare, personliga assistenter eller byggjobbare. Men också yrkeschaufförer anmäler många fallolyckor, de ramlar oftast på väg till eller från sina fordon.

Afa Försäkring, som inte bara arbetar med försäkringar för arbetsmarknadens parter utan också för att förebygga arbetsplatsolyckor, har nu nappat på idén om att lära ut judons fallteknik för att minska antalet fallolyckor. Deras förhoppning är att färre skadas om de kan falla rätt.

– Med hjälp av judons kunskapsarsenal kan vi öka fallkompetensen i arbetslivet, säger Susanna Stymne Airey, chef för det förebyggande arbetet på Afa Försäkring.

Kristiina Pekkola håller med.

– Den som kan falla mjukt är mindre rädd att falla och håller inte emot. Då bryter man inte benen i kroppen lika lätt. Den här träningen stärker också musklerna i bålen och ryggen och det är bra inte minst för vård- och omsorgspersonal som har mycket tunga lyft, säger hon.

Arbetet börjar under våren med att Svenska Judoförbundet tar fram en utbildning och utbildar sina idrottsledare i att lära ut fallteknik till ovana judoutövare. Och i höst ska judoklubbarna som finns över hela landet ska kunna erbjuda utbildningar till yrkesverksamma.

Hur ska det gå till?

– Vi har inte bestämt det än, men jag tänker mig att vi måste komma ut till arbetsplatser om vi ska få till det. Vi ska ha ett möte på fredag och bestämma mer kring det.

Hur mycket pengar Judoförbundet kommer att få är inte helt klart. Men samverkansavtalet med Afa Försäkring gör att Svenska Judoförbundet får möjlighet att anställa projektledare och utbilda handledare.

– Våra ledare är ju ideella idrottsledare så det måste till om vi ska kunna nå yrkesverksamma på arbetstid. Min tanke är att just det här projektet ska pågå i tre, fyra år.

Men Kristiina Pekkolas visioner stannar inte vid att få ner antalet olyckor på arbetsplatserna.

– Vet du att fallolyckorna i hela samhället kostar över 20 miljarder kronor varje år, mer än alla trafikolyckor kostar tillsammans, säger hon och menar att alla, barn som vuxna, skulle behöva en utbildning i fallteknik.