I förra veckan presenterade regeringen sin lagrådsremiss om arbetsplatsinspektioner. Förslaget går ut på att polisen får rätt att gå in på en arbetsplats för att kontrollera att arbetsgivaren inte har anställda som saknar rätt att vistas eller arbeta i Sverige.

I dag krävs att det finns en misstanke om olagligt anställda för att polisen ska få gå in på arbetsplatsen. Enligt lagrådsremissen får polisen utan förvarning genomföra kontroller i branscher och på arbetsplatser där den tycker att det behövs utan krav om misstanke.

Polisen ska ha rätt att gå igenom alla handlingar i företaget som kan styrka att ingen är olagligt anställd. Vid behov kan polisen tvinga de anställda att visa id-handlingar.

Arbetsgivare ska få betala mellan ett och två prisbasbelopp per olagligt anställd i en särskild avgift. Prisbasbeloppet för 2018 är 45 500 kronor.

Den anställde som inte har klara papper kan gripas och utvisas ur landet.

LO står bakom förslaget. Men LO vill ha en konsekvensanalys av vad som händer med de personer som polisen upptäcker har olagliga anställningar.

Berit Müllerström 

– Vi tycker att det är viktigt att dessa personer behandlas rättvist. De måste få ut lön och ersättningar som de har rätt till. Vi tycker att det måste klarläggas hur det ska gå till, säger Berit Müllerström, LO:s andre vice ordförande. 

Vid LO-kongressen 2008 togs frågan upp om papperslösas rätt att gå med i ett LO-förbund. Beslutet blev att det är upp till varje enskilt LO-förbund att avgöra. I dag finns den möjligheten i 9 av 14 förbund, däribland Kommunal.

För tio år sedan startades också Fackligt Center för papperslösa. Samtliga LO-förbund och deras avdelningar i Stockholm är med tillsammans med förbund från TCO och Saco. LO och TCO centralt är också med.

I ett pressmeddelande 2008 skrev LO att de vässade verktygen för migrationsarbetare, där de papperslösa är de mest utsatta.

Berit Müllerström säger att LO och Fackligt Center för papperslösa kan stötta papperslösa som tar kontakt för att få hjälp mot arbetsgivare som utnyttjar dem.

Men det kan innebära att dessa personer då också riskerar att utvisas ur landet när de ger sig till känna. Det vill LO inte ändra på.

– De som inte har rätt att vistas i landet eller arbeta här ska inte göra det heller, säger Berit Müllerström.

TCO säger däremot nej till lagrådsremissens förslag om utökade möjligheter till arbetsplatskontroller.

– Syftet med regeringens lagförslag är oklart. När det ursprungligen presenterades sades det att syftet var att öka återvändandet. Nu motiveras det med att motverka att arbetsgivare utnyttjar utsatta personer, säger utredare Åsa Odin Ekman.

Åsa Odin Ekman

TCO tycker att det finns bättre förslag om syftet verkligen är att få ordning och reda på arbetsmarknaden där personer inte exploateras.

Åsa Odin Ekman hänvisar till FN-organet ILO som har uppmärksammat problemet för papperslösa att slå larm när de utnyttjas i strid mot lagar och avtal. De riskerar då att utvisas.

– Världsfacket ITUC och PICUM, en internationell organisation för papperslösas rättigheter, har därför föreslagit en ”brandvägg” som gör att polisen och andra myndigheter inte får berätta för gränspolisen om någon papperslös slår larm om exploatering. Det är ett förslag som TCO stöder.

”Vi är väldigt besvikna på regeringens förslag och att LO stöder detta”.

Åsa Odin Ekman befarar att lagrådsremissen sänder en ännu starkare signal till papperslösa att inte kontakta myndigheter eller fack för att undvika utvisning.

Men hon tillägger att TCO i första hand ställer upp för den anställde som utnyttjas av sin arbetsgivare.

– Det är inte vårt jobb att berätta för polisen var det finns papperslösa, säger Åsa Odin Ekman.

Fackligt Center för papperslösa, som har Fastighets tidigare ombudsman Bengt Sandberg som ordförande, säger liksom TCO nej till att utöka polisens möjlighet till arbetsplatskontroller.

– Vi är väldigt besvikna på regeringens förslag och att LO stöder detta. Det handlar om ett mycket allvarligt politiskt vägval, där delar av fackföreningsrörelsen nu accepterar att det är polisen och inte fackföreningsrörelsen som ska se till att det är ordning och reda på arbetsmarknaden, säger Bengt Sandberg.

Han håller inte med om att ordning och reda innebär att det är rätt att spåra upp papperslösa.

– Det är inte kriminellt att arbeta. Åtgärderna ska därför inte rikta sig mot arbetare utan mot dem som utnyttjar dem. Det är en självklar linje för oss.

Kommunal stöder liksom LO regeringens lagrådsremiss. Även allianspartierna och Sverigedemokraterna stöder förslaget som därför med all sannolikhet kommer att klubbas av riksdagen i vår.