SVAR: Arbete efter arbetstid är vid deltidsanställning mertid upp till heltidsmått och vid heltidsanställning övertid. Detta gäller om man inte i förväg kommit överens om annat, som till exempel att man vill arbeta extra pass. Vad som gäller då ser lite olika ut i olika kollektivavtal. Arbetsgivaren kan dock beordra mertid eller övertid utan förhandling.

Marie Boström,
ombudsman på Kommunal