SVAR: Under de första 14 dagarna i en sjukperiod brukar arbetsgivaren svara för sjuklön och arbetstagarens rätt till detta gäller från och med anställningens första dag. Dock, om anställningstiden är kortare än en månad får man sjuklön bara om arbetstagaren tillträtt anställningen och därefter varit anställd 14 kalenderdagar i följd, precis som du skriver.

Tidigare anställningar hos samma arbetsgivare ska räknas med om tiden mellan anställningarna inte överstiger 14 kalenderdagar.

Jag tolkar det som att du är anställd för sex månader i taget. Du har alltså ingen fast anställning, utan avtalar med arbetsgivaren om vilka dagar du ska arbeta. Behovsanställda eller ”intermittent anställda” räknas i sjukförsäkringen som anställda endast de dagar de utför eller har avtalat om att de ska arbeta.

Enligt din beskrivning verkar ett sådant avtal ha funnits och arbetsgivaren ska därför ge dig sjuklön dessa dagar om du även uppfyller kravet på 14 kalenderdagar i följd. Det blir nog avgörande hur mycket du arbetat före sjukdagarna, hur mycket som schemalagts för arbete när du blev sjuk och tiden mellan de faktiska arbetade tillfällena.

Många behovsanställda har inte rätt till sjuklön från arbetsgivaren, men kan då begära sjukpenning från Försäkringskassan. Blir det tvist om arbetsgivaren är sjuklöne­skyldig eller inte kan man också söka sjukpenning. Går det inte att utreda hur den försäkrade skulle förvärvsarbetat under sjukperiodens första 14 dagar får sjukpenning utges efter skälighet.

Det är bra att ha på pränt vad man avtalat om och hur man skulle arbetat om man inte blivit sjuk.

Magnus Eriksson,
jurist på LO-TCO Rättsskydd