SVAR: Roligt att du känner för att ta ett fackligt uppdrag! Prata med dina arbetskamrater om att det är viktigt att det finns ett ombud på arbetsplatsen. Sedan kan din arbetsplats utse en representant. Det behöver inte vara någon omröstning. Om de på arbetsplatsen vill ha en av kamraterna som arbetsplatsombud vänder ni er till det lokala facket, så de kan ordna detta.

Jan Rehn,
ombudsman på Kommunal