SVAR: Att ändra sysselsättningsgraden för en anställd kan inte göras hur som helst. Har du en tillsvidareanställning ska du få information av arbetsgivaren om att din nuvarande anställning kommer att förändras. Du får då viss tid på dig att tacka ja till den förändringen, alternativt bli uppsagd på grund av arbetsbrist. Har du en tidsbegränsad anställning kan ett nytt erbjudande om fortsatt anställning vara på en lägre sysselsättningsgrad än tidigare. Oavsett vilken anställningsform du har ska arbetsgivaren informera dig inför förändringen.

När det gäller frågan om lönen måste du vända dig till ditt lokala Kommunal. De centrala kollektivavtal som förbundet tecknar för vårdpersonal är inte reglerade på det vis som du efterfrågar. Även i denna fråga vänder du dig till ditt lokala fack, som kan beskriva hur du ska göra för att kolla din lön och diskutera hur du ska kunna höja den.

Maria Hansson,
ombudsman på Kommunal