Socialdemokraternas valplattform är uppdelad i tre områden, bättre välfärd, lag och ordning samt snabbare integration.

I SvD i dag kritiserar Tobias Baudin att allt för mycket fokus riktas på frågor om hårdare tag, brott och straff.

– Men jag sa detta innan jag hade sett valplattformen. Nu kan jag säga att som ordförande i Nordens största välfärdsförbund så är jag mycket nöjd med att partiet sätter bättre välfärd som prio ett. Sedan kan jag förstå att frågor om lag och ordning och bättre integration också behövs.

Tobias Baudin tillägger att Kommunal ska göra allt för att se till att välfärdsfrågor inte hamnar i skuggan för andra frågor i valrörelsen.

– Det ägnades en vecka åt att diskutera rökstopp på uteserveringar. Men det viktiga är att ge svar på hur välfärden kan byggas ut och förbättras.

På torsdag kommer Kommunal att presentera sina krav inför valrörelsen.

– Vi kommer att lyfta fram behovet av bättre välfärd och hur den ska finansieras. Och vi behöver inte bara trygghet på gator och torg. Det behövs också tryggare jobb, säger Tobias Baudin.