Som KA skrivit tidigare ökade Kommunal förra året sitt medlemsantal med 858 medlemmar. Det var långt från målet på 5 000 nya medlemmar, men innebar ändå fler nya medlemmar än något annat LO-förbund, skriver Arbetet. Störst procentuell ökning i förhållande till storlek stod dock Målarna för.

Endast fem av 14 LO-förbund ökade sitt medlemsantal. Flest medlemmar tappade Seko – 3 681.

Totalt minskade LO med 6 597 medlemmar förra året. Det innebär dock att LO:s medlemstapp planat ut något. Sedan början på 2000-talet har LO tappat nästan 30 procent av sina medlemmar, enligt Arbetet.