Europafacket varnar för att fackens existens är hotad. De tappar medlemmar.

I Europa ökar låglönejobben, som ofta utförs av migranter, ungdomar och andra som sällan är med i facket.

Fack i Storbritannien och på andra håll försöker möta detta genom att samverka med migrant­organisationer för att bygga upp ett förtroende som kan leda till att lågavlönade vågar ta strid för sina rättig­heter. 

Ett växande motstånd mot migranter, framför allt muslimska, gör det dock svårt för facken att företräda alla löntagare med en röst.

LÄS OCKSÅ: Kan Kommunal lära av hur facken jobbar i andra länder? Här svarar Tobias Baudin. 

Samverkan med sociala rörelser mot fattigdom, för ungas rättigheter, en grönare värld och mot privatisering av välfärden ger också facken nya möjligheter att tillsammans med andra bli starkare.

Här beskriver vi några exempel på hur fack i Europa prövar nya metoder för att stärka det fackliga löftet. 

Irland: Engagerar genom sociala nätverk

Internet för ungdomar som kan diskutera frågor som rör arbets­livet och deras rättigheter. Nätverket är även öppet för dem som inte är medlemmar i facket.

Irländska fack är engagerade i sociala kampanjer för bland annat värdig äldreomsorg, hemlösas och andras rätt till bostad samt allas rätt till vatten och förnyelsebar energi utan privata vinstintressen.

Belgien: Möten på puben och ölkampanjer

Facken ordnar pubkvällar eller träffar ute på stan efter arbetstid. Oorganiserade bjuds in för att i avspända former samtala om vad facket kan göra för dem som är med.

”Gräv en grop och vinn en tunna öl”, var en facklig kampanj riktade till studenter. Studenterna fick på nätet svara på frågor om arbetsrätt. Varje rätt svar gav dem ledtrådar till var tunnan med 50 liter öl fanns begravd. Kampanjen pågick i en månad med 35 nedgrävda tunnor som skulle hittas.

”Gräv en grop och vinn en tunna öl”, var en facklig kampanj riktade till studenter. Studenterna fick på nätet svara på frågor om arbetsrätt. Varje rätt svar gav dem ledtrådar till var tunnan med 50 liter öl fanns begravd. Kampanjen pågick i en månad med 35 nedgrävda tunnor som skulle hittas.

Spanien: Rekryterar ungdomar genom festivaler

Facken har rådgivningskontor som hjälper papperslösa och migranter. De spanska facken ordnar festivaler som ett led i att rekrytera och mobilisera ungdomar.

Tyskland: Rådgivning till papperslösa och migranter

Ver.di, systerfack till Kommunal, stöttade för tio år sedan en papperslös ­kvinna som arbetat i en rik tysk familjs hem och som inte fick ut den lön hon hade rätt till. Kvinnan riskerade utvisning utan pengar, tack vare fackets stöd betalade familjen henne. Och hon slapp utvisning.

Under senare år har Ver.di och DGB, tyska LO, tillsammans med människorättsorganisationer startat rådgivningskontor som hjälper ­papperslösa och andra migranter.

Frankrike: Idrottstävlingar ska nå yngre medlemmar

Franska fack startade för tio år sedan kampanjen ”Sans Papier” för papperslösa arbetares rättigheter. Kampanjen fick stort stöd av migrantgrupper och sociala rörelser. Den ledde bland annat till att lagen ändrades så att papperslösa lättare kan få arbetstillstånd och rätt att stanna kvar i landet.

Facken har rådgivningskontor för att hjälpa papperslösa och andra migranter.

Franska fack ordnar också idrottstävlingar, bland annat i gokart, som ett led i att försöka rekrytera ungdomar.

Slovenien: Organiserar studenter innan de etablerat sig på arbetsmarknaden

Den fackliga ungdomsorganisationen Mladi Plus täcker alla branscher och är en del av Sloveniens LO, ZSSS. Mladi Plus organiserar studenter, arbetslösa och unga i osäkra jobb innan de har etablerat sig på arbetsmarknaden och kan bli medlemmar i ett fackförbund.

De driver bland annat kampanjer för tryggare jobb.

Mladi Plus ingår i nätverk med andra ungdomsorganisationer och deltar i diskussioner med regeringen och i EU om ungdomars rättigheter.

Italien: Sommarläger upplyser om ungas rättigheter i arbetslivet

Facken samarbetar med sociala rörelser mot privatisering av vatten och energi. De samarbetar även med människorättsorganisationer när det gäller migranters villkor i jobbet.

Italienska fack är medarrangörer till musikfestivaler och andra kulturevenemang. De ordnar sommarläger i samarbete med miljö-, medborgarrätts- och andra ideella organisationer. Det är en del i arbetet med att rekrytera och mobilisera ungdomar, bland annat i kampanjer för ungas rättigheter i jobbet.