Trycket har varit hårt på regeringen att komma med besked om hur man vill reformera sjukförsäkringen. Inte minst från fackföreningsrörelsen har kritiken varit omfattande.

Facken menar att Försäkringskassan nekar sjuka ersättning efter att ha prövat deras arbetsförmåga mot en påhittad arbetsmarknad och jobb som inte finns.

Som KA skrev i går tredubblades förra året antalet fall som fackens advokatbyrå LO-TCO Rättsskydd drev mot Försäkringskassan om indragen sjukpenning. Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll har flera gånger lovat åtgärder och i dag presenterar hon en rad förslag på Dagens Nyheters debattsida och på regeringen.se

Vad gäller just begreppet ”normalt förekommande arbete”, som alltså är vad arbetsförmågan ska prövas mot enligt dagens regler, konstaterar regeringen att det inte funnits någon exakt definition av vilka arbeten det skulle vara. 

Även begreppet ”särskilda skäl” ska ses över. Det ska användas om en person anses vara för sjuk för att få sin arbetsförmåga prövad mot hela arbetsmarknaden.

LÄS OCKSÅ: Fler rättsfall mot Försäkringskassan

Regeringen vill också se över prövningen av rätten till sjukersättning, det som tidigare kallades förtidspension. Numera är det väldigt få som beviljas sjukersättning. Allt fler långtidssjuka får istället söka sjukpenning och måste då lämna in nya läkarintyg för att bevisa brist på arbetsförmåga.

Det här har fått Försäkringskassan att själva föreslå att lätta på reglerna och bevilja fler förtidspension

Den som tror att regeringen tänkt sig omfattande förändringar i sjukförsäkringen riskerar dock att bli besviken. Arbetsförmågan ska vid längre sjukdom fortsätta att bedömas vid bestämda tidsgränser, skriver regeringen.

Robert Sjunnebo, chef för den försäkringsrättsliga enheten på LO-TCO Rättsskydd säger att det är för tidigt att säga om åtgärderna kommer leda till en mindre stram lagstiftning.

– Allt hänger på hur utredningsdirektiven utformas och det vet vi inte än, säger han.

Robert Sjunnebo har en förhoppning om att översynen ska leda till en bättre sjukförsäkring. Men vissa formuleringar i regeringens skrivelse oroar honom. Där står att det ska analyseras ”vilka fysiska och mentala förmågor som krävs” av en person som ska bedömas klara ett normalt förekommande arbete.

– Då är man väldigt nära medicinska förutsättningar för arbete och det är det vi menar att det inte finns något lagstöd för. Vi vill istället se att man gör en prövning mot ett faktiskt existerande arbete. Skrivningen talar för att man redan gjort ett vägval i den här frågan tyvärr.

I åtgärdsprogrammet ingår också bland annat att Försäkringskassan ska bli bättre på att förklara sina beslut. Myndigheten ska förbättra dialogen med hälso- och sjukvården, och ska tillsammans med Arbetsförmedlingen se till att ingen hamnar mellan stolarna.