– Ja vi håller på med det för fullt. Vi ska utgå från de boendes behov, inga generella bemanningar, säger Anna Berkestedt Jonsson som är socialchef i Krokom.

Det var i maj förra året som arbetsgivaren fick kännedom om att anställda på ett boende för personer med fysisk och psykisk funktionsnedsättning fick en av de boende att lägga sig klockan 17 för att sedan gå hem och ta ut lön för kvällens arbetstid. 

Det var Kommunal i Krokom som larmade efter tips från timvikarier som tyckte att agerandet var fel.

Timvikarierna ville dock förbli anonyma och har inte pekat ut något boende eller personal. För att gå till botten med vad som hänt beslöt kommunen intervjua alla drygt 120 anställda inom individ- och familjeomsorgen.

Intervjuerna, som genomförs av personalenheten och närmaste chef, pågår fortfarande. Till följd av det som hittills framkommit har några personer fått varningar medan andra fått byta tjänst eller lämnat sin anställning efter en överenskommelse med arbetsgivaren. Det här berättade KA i förra veckan. 

De personer som fått lämna sina tjänster har enligt socialnämndens ordförande Malin Bergman (C) bedömts inte vara lämpliga att arbeta i verksamheten. Vilken typ av olämpligt beteende som personerna gjort sig skyldiga till dock vill Krokoms socialchef Anna Berkestedt Jonsson inte svara på.

– Det är en alldeles för liten kommun för att gå in på enskilda ärenden. Det här är personer som ska fortsätta leva sina liv i Jämtland.

Anna Berkestedt Jonsson vill inte heller berätta vad överenskommelserna består i.

– Det är en individuell lösning för varje person och den beror på omfattningen av vad man har gjort.

Har det kommit fram fler saker än det som hände på boendet där en brukare fick lägga sig tidigt?

– Jag vill inte säga något om det. Vi måste bygga förtroende och för att få folk att prata.

Anna Berkestedt Jonsson ger dock ett exempel på vad kommunens granskning fått fram. På ett boende där man haft dubbelbemanning nattetid har en av de anställda sovit hemma. Enligt Anna Berkestedt Jonsson har bemanningen varit för hög. Det har inte funnits behov för två sovande personal.

– För ett antal år sedan fanns det personer med insatser som krävde dubbelbemanning på det här boendet, men sedan sen har behoven förändrats men man har aldrig sett över schemana.

Redan innan personalens tidsfusk uppdagades hade Krokoms kommun påbörjat en översyn av hela området stöd och service, som omfattar gruppbostäder, servicelägenheter, daglig verksamhet och personlig assistens.

– Resultatet var inte så positivt för Krokoms del. Vi är dyrast i Sverige på alla dessa fyra områden och den största delen är personalkostnader, säger Anna Berkestedt Jonsson.

Bemanningen har helt enkelt varit för generös, menar kommunen som nu planerar neddragningar.

Genomlysningen av LSS-verksamheten har också visat på en låg utbildningsnivå och kommunen ser nu över hur man ska öka kompetensen.

Överväger ni minimikrav på utbildning, till exempel att alla ska ha undersköterskeutbildning?

– Dit har vi inte kommit än, vi håller på att diskutera det. Vissa boenden behöver undersköterskor och andra stödpedagoger.

Från fackligt håll har det riktats kritik mot att Krokoms kommun tagit så lång tid på sig att börja utreda vilken personal som är skyldiga till fusket eftersom man menar att det lett till att alla anställda känt sig utpekade.

Anna Berkestedt Jonsson har förståelse för det, men menar att man på kommunen har arbetat intensivt med att gå igenom alla brister sedan i maj och att det har varit en stor och komplicerad process.

– Vi har ett jättestort jobb framför oss att jobba med kultur, värdegrund och moral och etik och vi behöver satsa mycket på kompetensutveckling, säger hon.