I höstas avslutades kampanjen Kommunal vaknar, med tuppen som symbol för förändring och uppvaknande. Nu tar nästa kampanj vid, där Kommunal tydligare vill kommunicera varför man ska vara medlem. Kampanjen heter Vi vill mer, och har ledorden Mer trygghet, mer koll och mer utveckling.

– Vi är ett fackförbund som vill mer och kommer prata om att vi vill kunna erbjuda mer utveckling på jobbet, att med Kommunal får du mer koll på vad som gäller med till exempel semester och ob, och att med Kommunal får du mer trygghet om något händer, till exempel via inkomstförsäkringen eller om du behöver förhandlingsstöd, säger Kommunals ordförande Tobias Baudin.

Kampanjen tar avstamp i en turné, där de fyra personerna i förbundsledningen ska åka runt till avdelningarna och träffa samtliga sektionsordföranden. En del av den tiden kommer att handla om det internfackliga. 

– Det här handlar ju inte om att lägga till en massa nya saker utan att fortsätta fokusera på kärnverksamheten. Nu kommer vi fokusera mycket på heltidsarbetet, så det kommer vi prata en del om på den här turnén och om det behövs mer stöd från oss centralt, säger Kommunals andra vice ordförande och avtalssekreterare Lenita Granlund.

Det kommer även att handla om den nya arbetsmiljöstrategi som nyligen tagits fram, som fokuserar mycket på bemanning och arbetstider.

Resten av turnén kommer att ägnas åt arbetsplatsbesök, där Kommunals ledning också vill försöka värva medlemmar. 

– Huvudfokus det här året kommer att vara på medlemsvärvning och att man får mer trygghet, mer koll och mer utveckling genom sitt fackliga medlemskap. Jag tror mycket handlar om att paketera det vi erbjuder som fackförening på ett nytt sätt. Vi är för dåliga på att prata om vad man får för medlemskapet, säger Tobias Baudin.

Förra kampanjen gjorde Kommunal reklam både i tv och sociala medier. Tobias Baudin säger att det togs emot väl och att de kommer fortsätta med det. Både han och Lenita Granlund poängterar att även om Kommunal endast växte med 858 medlemmar förra året, värvade de 52 000 nya, mer än någonsin. Ett problem är att så många lämnar för att de går i pension. Handlar det om att locka fler unga att bli medlemmar?

– Unga, eller alla de som i dag inte känner något värde av att vara med. Vi har ju inte lyckats förklara varför det är så viktigt att vara med i Kommunal och där måste vi hitta nya sätt att kommunicera. Vi måste bli en mer modern facklig organisation. Vad det ska vara kan jag inte säga i dagsläget men självklart måste vi förändras och göra andra saker så att inte minst unga väljer att vara medlemmar hos oss, säger Tobias Baudin.

Ni använder mer ord som personlig utveckling än facklig kamp i den här kampanjen. Finns det en risk att ni går för mycket åt ett håll där facket ses mer som en försäkringsorganisation och där den fackliga kampen glöms bort?

– Man kan inte bara prata försäkringar men samtidigt är det en del av medlemskapet som handlar om tryggheten. Men det handlar mycket om att paketera kärnfrågorna – vad kan vi göra och vad gör vi på arbetsplatserna. Vi ska kunna visa alla delarna, att vi är en kamporganisation och är ute på arbetsplatserna, men också tala om mervärdet, säger Lenita Granlund.