Kommunals ordförande Tobias Baudin och andre vice ordförande Lenita Granlund är nyss hemkomna från Japan, där de framför allt har studerat robotteknik inom välfärden.

– Vi fick bland annat se robotdammsugare och robotskurmaskiner på plats på ett äldreboende. Väldigt mycket teknik med syfte att förbättra för välfärdsarbetarna, bland annat med lyft. Det händer mycket på det området, säger Tobias Baudin.

Han säger att man i Japan även tittar på hur robotar kan ersätta människor, eftersom det där råder sådan brist på arbetskraft.

– Det skiljer ju från vår syn. Vi tittar på hur man kan komplettera och förbättra arbetsmiljön för medlemmar, säger Tobias Baudin.

Men som KA skrev i förra veckan använder arbetsgivarna i Sveriges kommuner och landsting, SKL, och Vårdföretagarna välfärdsteknik som argument för att det inte behöver finnas nattpersonal på varje våning på ett äldreboende. SKL:s samordnare för vård och omsorg, Greger Bengtsson, sade till och med att det visst finns situationer där teknik kan ersätta människor.

Nu har också Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, öppnat för att de kanske måste ändra sin syn på tekniken i relation till bemanning.

Först låter Tobias Baudin och Lenita Granlund inte särskilt oroade.

– Titta på hemtjänsten till exempel. Var uppstår kvaliteten, ja det är ju i mötet med undersköterskan. Jag har svårt att se att det skulle kunna ersättas av teknik. Men däremot robotdammsugare eller hjälpmedel vid dusch och toalettbesök, där kan man använda ny teknik och där tycker jag att det har hänt alldeles för lite, säger Tobias Baudin.

Lenita Granlund påpekar att om arbetsgivarna använder tekniken som ett argument för att dra ner på personalen, så får man försöka angripa det från arbetsmiljöhåll.

– Då blir det ju en helhetsbedömning, är det en trygg och säker arbetsmiljö som våra medlemmar arbetar i. Är svaret på det nej så måste man ju agera utifrån arbetsmiljömässiga verktyg, säger Lenita Granlund.

Men Tobias Baudin medger att Kommunal ännu inte har alla svar kring hur de ska se på robotisering, välfärdsteknik och digitalisering.

– Vi ska dra igång ett jobb med att ta fram en politik kring hur vi ser på det här. Ser vi det som möjligheter, hot eller en kombination. Det jobbet drar vi gång nu för att ha ett tydligare svar på de här frågorna, för det känner jag att vi inte riktigt har nu. Förhoppningsvis ska vi göra det klart under året.