400 ärenden där medlemmar ville ha rättshjälp kom in till Kommunals förbundskontor förra året. Det är den högsta siffran någonsin. Kommunal driver inte vidare alla fall, men stod ändå för flest av de som kom in till fackens juristbyrå, LO-TCO Rättsskydd, enligt Arbetet.

Totalt hade LO-TCO Rättsskydd förra året hand om 239 fall som rörde Kommunals medlemmar, och drev in 32,5 miljon kronor. Dessutom har Kommunals egna jurister drivit in ytterligare två miljoner kronor. Totalt är det nästan en fördubbling mot 2016, då Kommunal drev in drygt 18 miljoner kronor till medlemmarna.

Främst rör det sig om sjukpenningfall och lönegarantier.

– Vi har allt fler lönegarantier i konkursärenden som vi tar hem. Vi har mycket bättre bevakning på den typen av verksamhet i dag och den privata verksamheten ökar ju generellt, säger Johan Ingelskog, chef för Kommunals avtals- och arbetsplatsenhet.

Dessutom har antalet ärenden mot Försäkringskassan på grund av indragen sjukpenning ökat, något KA skrev om i december. Enligt Arbetet tredubblades LO-TCO Rättsskydds totala antal ärenden som rörde sjukpenning förra året.

– Går man några år tillbaka hade vi bara enstaka sjukpenningärenden, nu är de den absolut övervägande delen, säger Robert Sjunnebo, chef för Försäkringsrättsliga enheten på LO-TCO Rättsskydd, till Arbetet.

Även bland Kommunals ärenden har sjukpenningärendena ökat kraftigt. 2016 inkom 56 försäkringsärenden från Kommunal till LO-TCO Rättsskydd – förra året hade de ökat till 163 stycken.

– Vi ser ett ökat tryck när det gäller sjukpenningärenden. Det är inte många medlemmar som tänker på att vi processar i de här ärendena. Vi driver även arbetsskadeärenden och a-kasseärenden mot vår egen a-kassa när vi ansett att de har gjort felbedömningar, säger Johan Ingelskog.

Det är oklart hur många av Kommunals fall hos LO-TCO Rättskydd som avgjordes till medlemmarnas fördel. Robert Sjunnebo på LO-TCO Rättsskydd säger till Arbetet att de normalt brukar få rätt i mellan 40-50 procent av försäkringsärendena, men att siffran brukar vara något lägre just för sjukpenningfallen.

Johan Ingelskog på Kommunal vill påminna medlemmarna om att rättshjälp ingår i medlemskapet.

– Hör av er till våra sektioner i första hand när det gäller försäkringsärenden, vi är ett frikostigt förbund när det gäller rättshjälp.