Gunvi Homvi

”För många kan det säkert kännas obehagligt, men jag tycker att det känns väldigt meningsfullt att arbeta med människor som befinner sig i livets slutskede. Du kan verkligen ge trygghet och stöd. Efter att ha gått en vidareutbildning blev jag del av det palliativa teamet som finns i Skillingaryd och som ger vård i livets slutskede i hemmet. Vi är ett team med både undersköterskor, sjuksköterskor och läkare.

Jag tror att det betyder mycket för många att den möjligheten finns, många vill dö hemma och finner ett större lugn i hemmet. Det kan vara svårt känslomässigt att arbeta med det här, speciellt om det är yngre människor som är svårt sjuka. Men döden är ju en del av livet, och det känns fint att kunna hjälpa till och ge människor en värdig sista tid.

Något som gör mig bekymrad är att det har blivit stressigare, tidigare var vårt arbete inte lika detaljstyrt. Kommunen hyr in en massa konsulter för att räkna och räkna, men det vore bättre om de frågade oss som arbet­ar med det här. Nu är det bestämt på förhand hur lång tid allt ska ta, men det fungerar ju inte riktigt så när man arbetar med människor.”

Fotnot: Älskar du ditt jobb? Vill du berätta om det i tidningen? Skriv till oss och berätta! Märk kuvertet ”Hjärta jobbet”. Skicka till Kommunalarbetaren, Box 209, 101 24 Stockholm. Eller mejla till kommunalarbetaren@ka.se. Glöm inte ditt namn och kontaktuppgifter.