På en gemensam pressträff med civilminister Ardalan Shekarabi (S) och Vänsterpartiets ledare Jonas Sjöstedt vid lunchtid på fredagen, presenterades lagrådsremissen för begränsning av vinst i välfärden.

– Det har länge funnits en folklig ilska mot läckaget i svensk välfärd. Vi menar allvar med att vi vill säkerställa att skattebetalarnas pengar ska användas till det de är avsedda för, sade Ardalan Shekarabi på pressträffen.

Vänsterpartiets Jonas Sjöstedt förklarade att ett stort steg nu tagits för svensk välfärd.

– Detta är det enskilt största och viktigaste steget mot att se till att pengarna ska gå till välfärden, sade Jonas Sjöstedt.

Förslaget bygger på att vinsttaket kopplas till ett krav på tillstånd för att få bedriva välfärdsverksamhet. För att få och behålla tillståndet får man inte göra vinster större än sju procent av operativt kapital plus statslåneräntan, utan måste då återinvestera pengarna.

Förslaget innehåller också ett förbud för värdeöverföringar genom till exempel ”icke marknadsmässiga löner” eller hyror. På så sätt skulle man undvika att företagen rundar vinstbegränsningen genom kreativa lösningar.

Förslaget omfattar skolan, äldreomsorgen och LSS-verksamhet. Sjukvården var med i Välfärdsutredningen men regeringen har sagt att de inte ser samma problem inom sjukvården och tillsatte strax före jul i stället en separat utredning om sjukvården. Även Kommunal har sagt att sjukvården kan vänta.

Idéburna aktörer undantas från kravet på vinstbegränsning. Det gäller stiftelser, SVB-bolag och ideella föreningar som har ett allmännyttigt intresse.

– De återinvesterar ju redan i dag eventuellt överskott i sin verksamhet och betalar inte ut någon vinst, sade Ardalan Shekarabi.

Dessutom föreslås ett ”golv”, som innebär att rörelseresultatet alltid ska tillåtas vara ett prisbaslopp, just nu cirka 45 000 kronor, oavsett hur stort operativt kapital företaget har. Det skulle enligt förslaget motverka att små företag drabbas för negativt. De här två förslagen är inte med i lagrådsremissen, utan först vill regeringen ha in synpunkter från andra instanser.

Ardalan Shekarabi sade på pressträffen att kommunerna kan komma att behöva en viss beredskap att ta över verksamheter om privata aktörer kastar in handduken, men påpekade samtidigt att det funkar så nu också.

– Redan i dag har kommunerna det yttersta ansvaret, det är de som finansierar verksamheterna, sade han.

Svenskt Näringsliv och Almega är som väntat kritiska. Enligt Almega kommer åtta av tio välfärdsföretag få svårt att överleva om förslaget blir verklighet, rapporterar TT. Svenskt Näringslivs vd Carola Lemne säger i ett pressmeddelande att det skulle innebära ”ett dråpslag mot välfärden”.

– Regeringens förslag, som är helt styrt av Vänsterpartiet, bygger på ideologi och myter. Man har varit fullständigt tondöv för den massiva kritik som riktats mot förslaget, säger Carola Lemne i pressmeddelandet.

Även oppositionen är kritisk – såväl de fyra borgerliga allianspartierna som Sverigedemokraterna har länge gjort klart att de är emot vinsttak i välfärden. Centerpartiets partiledare Annie Lööf skriver på Twitter att förslagen som presenterats i dag är ”en attack på människor valfrihet”.


Kommunal är för en vinstbegränsning i välfärden och Kommunals ordförande Tobias Baudin har tidigare välkomnat förslagen från Välfärdsutredningen om ett vinsttak på sju procent.

Efter att lagrådet har sagt sitt kommer en proposition att läggas fram i mars, om tidsplanen håller.

Omröstning i riksdagen görs före sommaren – men ingenting pekar på att det kommer att gå igenom där, eftersom en majoritet i riksdagen är emot. Frågan kan därför bli stor i valrörelsen.