Den nya bestämmelsen i brottsbalken är tänkt att hindra spridning av nakenbilder och annat vars syfte är att kränka någon. Straffet för den som bryter mot lagen kan vara böter eller fängelse i upp till fyra år.

I olika kommentarer på sociala medier har det getts intryck att det nu är förbjudet att stå vid en olycksplats och fotografera med sin mobilkamera.

Men så är det inte, förklarar Catarina Ekdahl, som har tio års erfarenhet av att arbeta med juridik kring fotografier.

– Den nya paragrafen förbjuder inte fotografering. Paragrafen är tänkt som ett komplement till lagen om kränkande fotografering som började gälla för några år sedan. Den lagen förbjuder fotografering inomhus, i toaletter, omklädningsrum och liknande som kan vara kränkande för någon. Men lagen gäller inte utomhus.

Hon säger att det därför inte finns något förbud för någon att stå med mobilkameran i handen och fotografera från en olycksplats där till exempel räddningstjänsten arbetar.

– Det är inte heller olagligt att lägga upp dessa bilder på nätet, om inte syftet med publiceringen är att kränka ett olycksoffer eller någon annan på bilden.

Svårigheten för en domstol är att kunna bevisa att syftet var att kränka någon på den publicerade bilden.

Det finns också undantag i lagen för nyhetsbilder.

– Ett sådant exempel är terrordådet på Drottninggatan i Stockholm förra året. Då var det många som spred bilder på traumatiserade människor efteråt. Det skulle inte ha varit ett brott enligt den nya lagen, säger Catharina Ekdahl.

Matts Jangerstad, Kommunals huvudskyddsombud inom räddningstjänsten i Stockholm, tycker att det är för tidigt att säga hur vilken effekt den nya lagen kommer få.

Han vill därför avvakta med att kommentera lagen tills det finns någon rättslig bedömning av vad som kan vara spridning av kränkande bilder från olycksplatser.