Det är tidningen Svenska Dagbladet som har fått ta del av den utredning som idag lämnas till regeringen.  Uppdraget var bland annat att ge förslag på hur man ska komma åt fusket inom branschen.

Utredaren Stig Svensson drar slutsatsen att assistansmarknaden, som är den mest privatiserade välfärdssektorn i landet, i stort fungerar bra, skriver Svd.

Även om brottsligheten inte är utbredd så innebär det fusk som förekommer att stora summor skattepengar försvinner. Cirka tre till sex procent av utbetalningarna uppskattas förskingras av brottslingar varje år. Det motsvarar upp emot två miljarder kronor. 

I utredningen har man gått igenom de rättsfall som finns och det handlar inte enbart om att ersättning betalats ut trots att personen inte fått assistans.

Det har även förekommit att personer med stort vårdbehov hämtas till Sverige för att söka assistentersättning tillsammans med personer som jobbar som personliga assistenter. ”Det finns inslag av människohandel i branschen avseende såväl assistenter som brukare”, skriver utredaren.

Ett annat exempel är hur anställningserbjudanden säljs av personer inom den organiserade brottsligheten.

Samtidigt fungerar inte kontrollen. Den myndighet som ska utöva tillsyn, Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, har inte gjort en enda polisanmälan sedan 2014.

Utredaren föreslår att Försäkringskassan ska få möjlighet att snabbare kräva tillbaka pengarna av ledningen för bolaget. Ivo och Försäkringskassan måste också samarbeta bättre kring kontrollen.