Som KA berättat har Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, i fem fall nekat privata entreprenörer tillstånd på grund av för låg nattbemanning.

Det som avgjort om man fått tillstånd eller inte har inte varit antal personal per boende, utan antal personal per våning. Det beror på att lagen säger att behov av hjälp och stöd ska kunna uppmärksammas utan dröjsmål. 

Ivo har ansett att det är omöjligt att ha den överblicken om man befinner sig på en annan våning.

För att ge ett exempel: boendet Terra Nova i Visby med 60 platser, mestadels för demenssjuka, fördelat på två våningsplan, godkändes med en bemanning på tre personer nattetid. Det är 20 boende per personal.

Däremot fick demensboendet Svenshög i Arlöv underkänt med en nattbemanning bestående av två personal på 30 lägenheter. Det är en högre personaltäthet. Anledningen var att boendet har tre våningar, vilket innebär att det inte alltid kan finnas personal på varje våning. Att det fanns kameror och rörelselarm på alla våningar spelade ingen roll.

Se här vilken nattbemanning som Ivo godkände och vad de ansåg var för lite bemanning. Samtliga har angett att de bemannar efter behov, så siffrorna nedan anger grundbemanning.

 

DE HÄR FICK TILLSTÅND

– Österbo, Lund: 36 platser fördelade på två våningar. Tre personal nattetid, en på varje våningsplan samt en löpare. Boende per personal: 12

– Attendo Bergaliden, Helsingborg: 56 platser fördelade på tre våningsplan. Tre personal nattetid. Boende per personal: 18,6

– Bergkälla äldreboende, Sollentuna: Detaljer om bemanningen saknas i tillståndsbeslutet.

– Attendo Lillevångshemmet, Simrishamn: 48 platser. Tre personal nattetid. Boende per personal: 16

– Sabbatsbergsbyns vård- och omsorgsboende, Stockholm: 106 platser fördelade på elva enheter varav nio för demenssjuka. Minst en personal på varje enhet nattetid. Boende per personal: 9,6

– Soltorp, Sollentuna: 41 lägenheter fördelade på tre våningsplan. Fyra personal nattetid – en per våningsplan samt en löpare. Boende per personal: 10,25

– Terra Nova, Visby: 60 platser fördelade på sex enheter, varav fyra för demenssjuka. Två våningsplan, tre personal nattetid. Boende per personal: 20

– Valltorp, Helsingborg: 60 platser. Tre personal nattetid. Boende per personal: 20

– Kavlagården, Jönköping: 48 platser i 46 lägenheter, varav 18 platser är för demenssjuka. Tre personal nattetid, varav en är sjuksköterska. Boende per personal: 16

– Klövedal, Tjörn: 20 lägenheter. Två personal nattetid. Boende per personal: 10

– Skiftesvägen, Landskrona: 58 platser fördelat på tre våningar. Tre personal nattetid, samt en löpare vid behov av dubbelbemanning. Boende per personal: 19,3 eller 14,5 beroende på om löparen arbetar eller inte.

 

DE FICK INTE TILLSTÅND

– Åsengården, Stockholm: 29 platser fördelade på tre våningsplan. Två personal nattetid. Boende per personal: 14,5

– Kassakroken, Landskrona: 41 lägenheter fördelade på fyra våningsplan. Två personal nattetid. Boende per personal: 20,5

– Gottfridsberg, Linköping: 36 lägenheter fördelade på fyra enheter, varav en för demenssjuka. Två personal nattetid. En är stationerad på demensenheten, den övriga cirkulerar mellan de tre andra enheterna. Boende per personal: 18

– Attendo Svenshög, Arlöv: 30 lägenheter fördelade på tre enheter. Två personal på natten. Boende per personal: 15

– Vaxholms äldreboende, Vaxholm: 83 lägenheter fördelade på tre fristående hus. På Borgmästaregården med 40 platser ska två personal arbeta natt, en sjuksköterska ska kunna hjälpa vid behov. Boende per personal: 20 eller 13,33 beroende på om sjuksköterskan arbetar eller inte.