Extratjänsterna ska hjälpa långtidsarbetslösa och nyanlända till jobb. Regeringens mål är att 20 000 ska ha en extratjänst 2020. Men i starten gick det trögt. Därför sattes ett nytt delmål förra sommaren.

Enligt det skulle det bli 6 000 extratjänster i kommunerna och 500 i landsting/regioner vid årsskiftet. För att nå dit införde regeringen bonus för de kommuner som anställt fler än det beting som räknats fram utifrån invånarantal. Det gjorde att extratjänsterna ökade kraftigt i slutet av förra året.

– Kommunen hade press på sig från regeringen, det gick undan i slutet av året. Vi sa nej på vissa ställen, det var inte vårt avtalsområde och det fanns inga handledare, säger Martin Sjösten, Kommunal Helsingborg.

De flesta extratjänsterna finns i kommunerna, men också i landsting/regioner, statlig verksamhet, hos privata utförare i välfärden samt i kulturell och ideell sektor.

Tanken är att den som har en extratjänst ska bidra till en guldkant i verksamheten, ordinarie arbete ska inte utföras. En handledare ska också finnas.

Innan extratjänsterna tillsätts ska lokala överenskommelser träffas mellan fack och arbetsgivare. För att kunna tillsätta en extratjänst får arbetsgivaren inte ha sagt upp någon på grund av arbetsbrist de senaste tolv månaderna.

Av det skälet har Kommunal sagt nej till extratjänster i både Örebro och Norrköping.

Facket säger också nej till extratjänster på arbetsplatser där det varit hög personalomsättning, där arbetsmiljön bedöms som dålig eller där arbetssituationen är alltför pressad. Extratjänster ska inte innebära undanträngningseffekter för ordinarie personal.

I Norrköping ger Kommunals sektionsordförande Therése Eklund ett exempel:

– Om jag har en extratjänst och till exempel vill koka en soppa. Då har vi sagt att handledaren får stå bakom eller göra en icke-uppgift, säger Therése Eklund.

Kommunals lokala företrädare är överlag positiva till extratjänsterna.

– Vi har ett jättebra samarbete med Arbetsförmedlingen och arbetsmarknadsenheten. Extratjänsterna ska ge guldkant, det har fungerat jättebra, säger Gunnel Jarmeus, Kommunal Motala.