Häromdagen presenterades lagrådsremissen för de lagändringar inom personlig assistans som regeringen aviserade i november, efter stor kritik mot Försäkringskassans hårdare tolkning av vad som ska ge rätt till assistansersättning.

Från den 1 april ska väntetid och beredskap åter ge rätt till assistansersättning, något som myndigheten sedan en dom i somras ansett inte gäller längre. Då stoppas också de så kallade tvåårsprövningarna, som innebär att assistansbehovet prövas vartannat år.

Men fram till dess fortsätter assistansberättigade att få beslut om färre timmar, något som också drabbar de personliga assistenterna som arbetar hos dem. Hos Kommunal Norrbotten har man märkt av ett ökat antal fall där personliga assistenter får minskade arbetstider på grund av detta.

– När Försäkringskassan beslutar att stödet ska ändras så gör arbetsgivarna mer och mer så här och det är ju verkligen att försämra och göra ännu otryggare anställningar. Många har vant sig vid en ekonomi och det kan ske väldigt snabbt, säger Gudrun Dickman, ombudsman på Kommunal Norrbotten.  

Hon tycker att arbetsgivarna borde vara bättre på att försöka hitta möjligheter till omplaceringar i stället för att sänka arbetstiderna.

Margaretha Johansson, ombudsman på Kommunals förbundskontor, säger att sänkta arbetstider blir en naturlig följd om Försäkringskassan beslutar om färre timmar.

– När man jobbar som personlig assistent så har man sin placering hos den specifika brukaren och då blir ju sysselsättningsgraden utifrån antal timmar. Om Försäkringskassan drar in timmar så får jag en minskad sysselsättningsgrad. Våra medlemmar får helt klart försämrade livsvillkor av detta. Det ger lägre inkomst och kan leda till att man får delade turer och en mycket sämre arbetsmiljö, säger Margaretha Johansson.

Hennes uppfattning utifrån vad fackliga runt om i landet berättar är att det blivit vanligare att personliga assistenter får sänkta sysselsättningsgrader för att Försäkringskassan dragit in på timmar, men eftersom fallen sällan når förbundskontoret kan hon inte säga säkert att det har ökat på senare tid.

De assistansberättigade som fram till den 1 april drabbas av de hårdare tolkningarna ska senare kunna ansöka om en ny prövning.

I oktober presenteras den statliga LSS-utredningen som ska föreslå mer omfattande förändringar av lagstiftningen kring personlig assistans.