Ett projekt har pågått för att förändra arbetsorganisationen vid vårdboendet. Men projektet avbröts när tidigare chefer slutade. Tidningen Nerikes Allehanda berättar att de nya cheferna tog saken i egna händer. De splittrade de fyra arbetslagen genom en stor omflyttning av personal mellan avdelningarna.

Cheferna presenterade nya scheman för var och en. Samtidigt fick personalen ett informationsbrev som cheferna skrivit om omorganisationen.

I brevet står bland annat: ”Vi har haft problem med samarbete i arbetsgrupperna, och en hel del av detta bottnar i att det finns helggäng som följs åt mycket i arbetet”. ”Medarbetarna saknar teamkänslan och att vi alla arbetar mot gemensamma mål”.

Cheferna uppmanade personalen att skicka ut brevet till samtliga anhöriga vid vårdboendet. De som vägrade skicka ut brevet hotades med skriftlig varning.

Personalen är upprörd över chefernas agerande och känner sig utpekad när det påstås att brister i arbetsmiljön är deras fel.

Kommunals sektion i Hallsberg-Laxå tycker att brevet är förnedrande. Sektionen har också vänt sig till Arbetsmiljöverket på grund av kommunens agerande.

– En så stor schemaändring och omorganisation som gjorts vid Kullängen ska föregås av en riskbedömning. Vi har avtal som styr det här, och där har arbetsgivaren brustit, säger Marie-Louise Davidsson, ordförande i Kommunals sektion, till Nerikes Allehanda.

Tidningen har även talat med Jaana Jansson, förvaltningschef för vård och omsorg i kommunen. Hon säger att brevet är olyckligt formulerat. Men hon tycker inte att vårdboendets chefer gjorde fel som genomförde omorganisationen på det sätt som skedde.

– En förändring kan upplevas på olika sätt beroende på vilket perspektiv vi har, säger hon till Nerikes Allehanda.