KA skrev strax före jul om assistansbolaget Valfrihetens omsorg, som dras med stora skulder och lade ner sin verksamhet vid årsskiftet. Det var det tredje assistansbolaget som företrädarna misskött ekonomiskt.

Före jul var personal orolig att de inte skulle få sin lön, men enligt Lars Norling, ombudsman på Kommunal i Bergslagen, har de inte fått till sig att någon skulle ha blivit utan lön. Inte heller den ur personalen som KA varit i kontakt med blev utan lön. 

Försäkringskassan betalade ut assistansersättningen direkt till brukaren, som i sin tur kunde betala assistenterna.

Decemberlönen ska betalas ut i slutet på januari och det finns fortsatt en oro hos personal att de inte ska få den lönen. Men företagets vd säger till Bärgslagsbladet att de anställda ska få sin lön.