Så här ser ob-ersättningen under nyårs- och trettonhelgen ut i de största avtalen i några olika branscher:

Kommun- och landstingsanställda:

SKL-avtalet

NYÅRSHELGEN (ingen ändring vid tolvslaget)

103,70 kr/tim

Från klockan 18 kvällen före nyårsafton till klockan 07.00 på vardagen närmast efter helgdagsafton, alltså tisdagen den 2 januari 2018.

Men natten mot nyårsafton och nyårsdagen höjs ob-tillägget kl 22.00-06.00

till:

124,50 kr/tim

 

TRETTONHELGEN

Från klockan 16.00 på trettondagsafton den 5 januari, till klockan 07.00 på vardagen närmast efter trettondag jul, alltså måndagen den 8 januari 2018.

53 kr/tim

Men natten mot trettondagen och söndagen den 7 januari höjs ob-tillägget kl 22.00-06.00 till:

61 kr/tim

 

Anställda i Svenska kyrkan:

Avtalet med Svenska kyrkan

NYÅRSHELGEN (ingen ändring vid tolvslaget)

Från klockan 18 kvällen före nyårsafton till klockan 07 på vardagen närmast efter helgdagsafton, alltså tisdagen den 2 januari 2018.

111,10 kr/tim

 

TRETTONHELGEN

Från klockan 16.00 på trettondagsafton den 5 januari, till klockan 07.00 på vardagen närmast efter trettondag jul, alltså måndagen den 8 januari 2018.

55,60 kr/tim

 

Privatanställda städare:

NYÅRSHELGEN (ingen ändring vid tolvslaget)

Avtalet med Almega Tjänsteförbunden, serviceentreprenad

Från klockan 06.00 på nyårsafton till klockan 06.00 på vardagen närmast efter helgdagsafton, alltså tisdagen den 2 januari 2018.

88,23 kr/tim

 

TRETTONHELGEN

Från klockan 18.00 på trettondagsafton den 5 januari, till klockan 06.00 dagen efter helgdagen alltså måndagen den 8 januari 2018.

41,27 kr/tim

 

Bussförare:

Avtalet med Sveriges bussföretag

Linjetrafik

NYÅRSHELGEN (ingen ändring vid tolvslaget)

Från klockan 00.00 på nyårsafton till klockan 07.00 på vardagen närmast efter helgdagsafton, alltså tisdagen den 2 januari 2018.

74,74 kr/tim

 

TRETTONHELGEN

Från klockan 16.00 på trettondagsafton den 5 januari, till klockan 06.00 på vardagen närmast efter helgdagsafton, alltså måndagen den 8 januari 2018.

37,75 kr/tim

 

Beställningstrafik

NYÅRSHELGEN (ingen ändring vid tolvslaget)

Från klockan 00.00 på nyårsafton till klockan 06.00 på vardagen närmast efter helgdagsafton, alltså tisdagen den 2 januari 2018.

74,74 kr/tim

 

TRETTONHELGEN

Från klockan 16.00 på trettondagsafton den 5 januari, till klockan 06.00 på vardagen närmast efter helgdagsafton, alltså måndagen den 8 januari 2018.

39,61 kr/tim

 

Avtalet med KFS

Gäller både Linjetrafik och Beställningstrafik

NYÅRSHELGEN (ingen ändring vid tolvslaget)

Från klockan 00.00 på nyårsafton till klockan 07.00 på vardagen närmast efter helgdagsafton, alltså tisdagen den 2 januari 2018.

76,40 kr/tim

 

TRETTONHELGEN

Från klockan 16.00 på trettondagsafton den 5 januari,  till klockan 06.00 på vardagen närmast efter helgdagsafton, alltså måndagen den 8 januari 2018.

38,20 kr/tim

 

Personliga assistenter (ej kommunanställda):

Avtalet med Vårdföretagarna

NYÅRSHELGEN (ingen ändring vid tolvslaget)

Från klockan 18.00 kvällen före nyårsafton till klockan 07.00 på vardagen närmast efter helgdagsafton, alltså tisdagen den 2 januari 2018.

105,03 kr/tim

 

TRETTONHELGEN

Från klockan 16.00 på trettondagsafton den 5 januari, till klockan 07.00 på vardagen närmast efter helgdagsafton, alltså måndagen den 8 januari 2018.

52,47 kr/tim

 

OBS! Ersättningen för arbete på ob-tid kan efter individuell överenskommelse utbytas mot ett fast tillägg per månad eller annan period alternativt att man beaktat förekomsten av arbete på

ob-tid vid fastställande av den kontanta månadslönen.

 

Avtalet med KFO

NYÅRSHELGEN (OBS Nya belopp vid tolvslaget)

Från klockan 18.00 kvällen före nyårsafton till klockan 00.00 på nyårsafton.

102,35 kr/tim

Från klockan 00.00 på nyårsafton till klockan 07.00 på vardagen närmast efter helgdagsafton, alltså tisdagen den 2 januari 2018.

104,39 kr/tim

 

TRETTONHELGEN

Från klockan 18.00 på trettondagsafton den 5 januari, till klockan 07.00 på vardagen närmast efter helgdagsafton, alltså måndagen den 8 januari 2018.

52,12 kr/tim

 

OBS! Ob-ersättning kan även ske som ett fast tillägg per månad.

 

Avtalet med KFS

NYÅRSHELGEN (OBS Nya belopp vid tolvslaget)

Från klockan 18.00 kvällen före nyårsafton till klockan 00.00 på nyårsafton.

101,21 kr/tim

Från klockan 00.00 på nyårsafton till klockan 07.00 på vardagen närmast efter helgdagsafton, alltså tisdagen den 2 januari 2018.

103,23 kr/tim

 

TRETTONHELGEN

Från klockan 16.00 på trettondagsafton den 5 januari, till klockan 07.00 på vardagen närmast efter helgdagsafton, alltså måndagen den 8 januari 2018.

51,64kr/tim

 

Anställda i privat vård och omsorg

Avtalet med Vårdföretagarna

NYÅRSHELGEN (ingen ändring vid tolvslaget)

Från klockan 18.00 kvällen före nyårsafton till klockan 07.00 på vardagen närmast efter helgdagsafton, alltså tisdagen den 2 januari 2018.

99,30 kr/tim

 

TRETTONHELGEN

Från klockan 16.00 på trettondagsafton den 5 januari, till klockan 07.00 på vardagen närmast efter helgdagsafton, alltså måndagen den 8 januari 2018.

50,80 kr/tim

 

Avtalet med KFO

NYÅRSHELGEN (OBS Nya belopp vid tolvslaget)

Från klockan 18.00 kvällen före nyårsafton till klockan 00.00 på nyårsafton.

101,48 kr/tim

Från klockan 00.00 på nyårsafton till klockan 07.00 på vardagen närmast efter helgdagsafton, alltså tisdagen den 2 januari 2018.

103,71 kr/tim

 

TRETTONHELGEN

Från klockan 16.00 på trettondagsafton den 5 januari, till klockan 07.00 på vardagen närmast efter helgdagsafton, alltså måndagen den 8 januari 2018.

53,06 kr/tim

 

Avtalet med Arbetsgivaralliansen

NYÅRSHELGEN (ingen ändring vid tolvslaget)

Från klockan 07.00 på nyårsafton till klockan 00.00 på vardagen närmast efter helgdagsafton, alltså tisdagen den 2 januari 2018.

Månadslönen dividerat med 200. Här finns ett tak i beräkningen av månadslön på högst 20 047 kr/månad, så den högsta möjliga ob-ersättningen är:

100,25 kr/tim

 

TRETTONHELGEN

Från klockan 06.00 på trettondagen till klockan 00.00 på vardagen närmast efter helgdagsafton, alltså måndagen den 8 januari 2018.

Månadslönen dividerat med 200. Här finns ett tak i beräkningen av månadslön på högst 20 047 kr/månad, så den högsta möjliga ob-ersättningen är:

100,25 kr/tim

 

Ambulanspersonal (ej landstings/regionanställda)

NYÅRSHELGEN (ingen ändring vid tolvslaget)

Avtalet med Vårdföretagarna

Från klockan 18.00 kvällen före nyårsafton till klockan 07.00 på vardagen närmast efter helgdagsafton, alltså tisdagen den 2 januari 2018.

114 kr/tim

 

TRETTONHELGEN

Från klockan 19.00 på trettondagsafton den 5 januari, till klockan 06.00 på vardagen närmast efter helgdagsafton, alltså måndagen den 8 januari 2018.

48,43 kr/tim

 

Fotnot: Kommunal har dessutom en hel uppsjö med andra avtal. Om du hör till ett annat avtal än de uppräknade kan du kontakta ditt lokala fack om du har funderingar kring vad som gäller dig.