Löneskillnaden mellan kvinnor och män minskar för varje år. Men regeringen tycker att det går för långsamt.

Tidningen Dagens Industri skriver att regeringen konstaterar att det skiljer flera miljoner kronor i livsinkomst mellan kvinnor och män i Sverige.

LÄS OCKSÅ: Lönegapet mellan könen minskar

Regeringen ger därför statliga Medlingsinstitutet i uppdrag att redovisa löneförändringar i olika yrken mellan åren 2014 och 2017.

– Kvinnor och män ska ha samma möjlighet till ekonomisk självständighet och trygghet, genom hela livet, säger arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S).

Dagens Industri skriver att i regeringens handlingsplan redovisas ett antal faktorer som förklarar löne- och inkomstskillnader mellan män och kvinnor.

En viktig orsak är att kvinnor är överrepresenterade i yrken och sektorer med lägre löner. Det gäller i yrken som undersköterska, vårdbiträde, städare, personlig assistent, barnskötare, förskollärare, grundskollärare och sjuksköterska.

Störst är löneskillnaden i privat sektor och minst i kommunerna.

Mellan åren 2005 och 2016 har löneskillnaden totalt minskat med 4,3 procent, till ett gap på 12 procent. Men det gapet tar inte hänsyn till ålder, erfarenhet, utbildning samt att kvinnor och män i stor uträckning arbetar i olika yrken och att deltid är vanligare bland kvinnor (ovägd löneskillnad).

Med hänsyn till dessa faktorer fanns fortfarande en oförklarlig löneskillnad 2016 på 4,5 procent.

Dagens Industri beskriver med siffror från Medlingsinstitutet och SCB lönegapet mellan könen.