2016 fick 25 personliga assistenter rätt mot assistansbolaget Simplify AB. Bolaget, som drevs av brukaren som KA kallar Jonas, blev skyldig sina före detta anställa uppemot en halv miljon kronor sammanlagt. Och tillståndet för Simplify AB att bedriva personlig assistans drogs in av Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

LÄS OCKSÅ: Usel arbetsmiljö för assistenter

Efter att under en period ha anlitat andra assistansbolag är han sedan en tid tillbaka så kallad egen arbetsgivare för sina personliga assistenter, vilket inte kräver tillstånd.

Problemen som fanns under Simplify-tiden med kränkningar av assistenter, kameraövervakning och orimliga krav på den anställda, fortsatte när Jonas blev egen arbetsgivare, vilket KA beskrev utförligt i somras. Till det kommer att flera av de anställda inte fått ut delar av eller hela sin lön.

LÄS OCKSÅ: Assistenter kränks och får ingen lön

Och, enligt de stämningsansökningar som sedan dess kommit in till fackets jurister vid LO-TCO Rättsskydd, fortsätter Jonas att vägra betala lön fullt ut.

I två av fallen har dom redan fallit i så kallade tredskodomar (han har inte inkommit i tid med yttranden och svaromål), och han är enligt domarna skyldig dessa två assistenter sammanlagt över 12 000 kronor, plus ränta, samt skadestånd på 5 000 kronor i det ena fallet. Utöver det ska han betala rättegångskostnaderna.

I de övriga sex fallen kräver assistenterna Jonas på sammanlagt 178 000 kronor i utebliven lön. Och skadeståndskraven uppgår till över 30 000 kronor sammanlagt. Ränta och rättegångskostnader tillkommer om han blir dömd även i dess fall.

LÄS OCKSÅ: I used to cry everyday on my way home from work

Samtidigt fortsätter han att anställa personliga assistenter, under det falska företagsnamnet FA assistans.

I två av de nya fallen började de personliga assistenterna sina nya anställningar så sent som i augusti, efter KA:s senaste artikel. Den ena jobbade en månad, den andra endast i en vecka.

– Av de andra assistenter jag pratade med sas det att ingen jobbat mer än ett år för honom, sade en av assistenterna till tidningen Arbetet, som också uppmärksammat fallet.

Fotnot: Jonas heter egentligen något annat.