De tillfälliga anställningarna ökar och allt fler som arbetar inom EU hamnar på skuggsidan utan den trygghet och de rättigheter som fast anställda har.

Samtidigt visar Europafackets utredning att fackens framtid är allvarligt hotad. I 27 av 31 länder i Europa har den fackliga organisationsgraden minskat under 2005–2015. Medianåldern bland medlemmar i facken har under samma tid stigit från omkring 45 år till över 50 år.

För att försöka bryta den utvecklingen så ska nu Europafacket satsa på att utbilda sina medlemmar, de nationella facken i de europeiska länderna, att rekrytera.

Europafacket har också bildat en organiseringskommitté som ska träffas regelbundet för att utbyta idéer och erfarenheter. Från svenska LO ingår ombudsmannen Jonas Ivman. Han tycker att Europafackets satsning är mycket bra.

– Fackliga branschorganisationer på Europanivå brukar prioritera fler att få medlemsförbund, då ökar intäkterna för branschorganisationerna. Men Europafacket har förstått att det viktiga är att medlemsförbunden växer och får fler medlemmar.

Jonas Ivman tror inte att svenska fack har något stort behov av att få utbildning i medlemsrekrytering.

– Men vi kan i solidaritet ställa upp och hjälpa andra fack som vill utveckla rekryteringsarbetet.

Han tror att svenska fack har nytta av de diskussioner och idéutbyten om rekrytering som förs inom Europafacket.

– Även vi har svårt att rekrytera ungdomar. Och det gäller att inte bara rekrytera, vi måste bli bättre på att behålla dem som redan är medlemmar. Hur det ska gå till kan vi ha nytta av att diskutera med andra, säger Jonas Ivman.