[pegasus_visualisering]

Grafik: Elin Steen

Fakta om grafiken: Uppgifterna om bemanning i förskolan har samlats in av Skolverket 2016. Det är huvudmännen, det vill säga kommuner och privata förskolor som lämnat in uppgiften. Siffrorna är ett genomsnitt på bemanningen i samtliga förskolor i kommunen, både kommunala och privata.