Nyligen hölls ett toppmöte i Göteborg där EU-ledarna skrev under 20 punkter som ingår i den så kallade ”sociala pelaren” för mer rättvisa arbetsvillkor och högre levnadsstandard.

Ett av kommissionens förslag för att uppfylla detta är att inrätta en arbetsmarknadsmyndighet på EU-nivå.

Åsa Törnlund, utredare på LO, beskriver det som att den sociala pelaren är som en gran som nu ska kläs.

– Den europeiska arbetsmarknadsmyndigheten är en av kulorna i granen som kommissionen vill sätta dit, säger hon.

Förslaget är skickat på samråd där alla som vill kan lämna synpunkter till kommissionen. Det är inte så konkret när det gäller vilka uppgifter och befogenheter som myndigheten ska ha.

Men tanken är att myndigheten ska ha koll på att medlemsländerna följer EU:s lagar och regler kring villkoren på arbetsmarknaden. Och att hjälpa till med att övervaka att företag betalar skatt och schysta villkor för personalen när de utför arbete i ett annat EU-land.

Så långt tycker LO att det är ett bra förslag. Men en stor majoritet i Europafacket vill gå längre.

Vid det senaste styrelsemötet i Bryssel för en vecka sedan diskuterades ett dokument där Europafacket föreslår att myndigheten ska ha rätt att göra inspektioner i medlemsländerna och att i EU-domstolen kunna stämma medlemsstater som bryter mot EU-reglerna.

Samtidigt sägs i dokumentet att myndigheten inte får underminera eller blanda sig i nationella regelverk eller hota fackens och arbetsgivarnas rätt att i avtal bestämma vilka regler som ska gälla.

– Det här går inte ihop. Men bara vi i facken i Sverige, Danmark, Tyskland, Österrike och Nederländerna säger nej till skrivningar om att EU-myndigheten ska få befogenhet att göra egna inspektioner och ha rätt att stämma inför EU-domstolen.

LO kommer nu att skriva ett eget svar till EU-kommissionen.

– Vi vill begränsa myndighetens roll till att i första hand bevaka gränsöverskridande verksamhet för att motverka social dumping, säger Åsa Törnlund.