– Att det kunde hända kände vi till, men att det skulle bli en så stor effekt som det blir nästa år det var förvånande. Det hade vi inte förstått, säger Kommunals ombudsman Anne-Maria Carlsgård.

Kommunals ordförande Tobias Baudin säger till TT, som rapporterade först om detta, att avtalet måste förhandlas om.

”Vi kommer att ta upp frågan på nytt med vår motpart SKL och kräva en förändring”, förklarar Baudin i en skriftlig kommentar till TT.

Det gamla avtalet, PA-KL, berör pensionärer som jobbat i kommuner, landsting och Svenska Kyrkan fram till 1997, eller tidigare. Även statligt anställda har haft ett likande avtal. Det är framför allt personer födda 1937 eller tidigare som drabbas.

En del yngre pensionärer som när avtalet upphörde 1997 var sjuka eller hade förtidspension kan också bli berörda. Sammanlagt rör det sig om cirka 150 000 pensionärer som kan drabbas. Det gäller både arbetare, tjänstemän och akademiker.

KPA som administrerar tjänstepension för kommun-och landstingsanställda har endast gjort exempelberäkningar än så länge. Men troligen är det de som hade de högsta inkomsterna som drabbas hårdast.

Effekten uppstår på grund av att inflationen varierar och den överenskommelse som träffades mellan bland andra Kommunal och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, i början av 2000-talet, när PA-KL hade slutat gälla.

Då sade man att under åren då inflationen är lägre än det speciella index som tjänstepensionen i detta avtal räknas upp med, så skulle ett belopp sättas undan för var och en. Det är detta belopp som försvinner nästa år när inflationen är högre än indexet.

Detta har hänt även tidigare men då har inte effekten varit lika stor som den blir 2018.

För dem med lägre inkomster kompenseras detta sannolikt av höjt bostadstillägg och högre garantipension.

– De senaste tre åren har läget varit det motsatta, låg inflation, och då har de kommunala pensionärerna gynnats något, säger SKL:s förhandlingschef Niclas Lindahl till TT.

Efter trettonhelgen kommer KPA kunna svara hur mycket pengar var och en förlorar.

En mer glädjande nyhet gäller vissa av dem som hade förtidspension på deltid under det gamla PA-KL-avtalet. Som det var konstruerat tidigare fick många av dem endast ut en hundralapp per månad i tjänstepension. De ska från och med årsskiftet i stället få 1 200 kronor i månaden från tjänstepensionen, enligt Anne-Maria Carlsgård på Kommunal.

– Det gäller även dem som bara har haft den här hundralappen i många år, säger hon.

Hur många som berörs av detta vet hon inte. Även här kommer KPA kunna svara på detta i början på nästa år.