Personliga assistenters metoo-upprop #hjälpaintestjälpa som KA publicerat i dag riktar flera krav mot arbetsgivarna. Tydliga offentliga policyer mot sexuella trakasserier och utbildning för de anställda i frågorna är några av de krav som undertecknarna nu riktar mot arbetsgivarna.

LÄS OCKSÅ: ”Tystnadskultur inom assistansen”

KA ringde upp Vårdföretagarnas förbundsdirektör Inga-Kari Fryklund för att få svar.

Vad är din reaktion efter att ha läst personliga assistenters metoo-upprop?

– Det är otroligt bra att de här frågorna kommer upp på bordet, och att anställda vågar berätta om sådant som de utsätts för på jobbet inom många olika yrken. När det gäller personliga assistenter är inte det här en ny fråga, utan något som vi vetat om länge. Som personlig assistent arbetar du många gånger med personer med olika kognitiva nedsättningar, och det innebär vissa utmaningar och ställer vissa krav. Det behövs en närvarande arbetsledning som personalen har förtroende för, och arbetsgivaren bör erbjuda ordentlig handledning i arbetet.

Hur ska ni kunna leva upp till ert arbetsgivaransvar och skydda era anställda från sexuella trakasserier på jobbet?

– Vi har redan utbildning om sexuella trakasserier för arbetsgivarna inom Vårdföretagen och Almega. Men eftersom regeringens assistansersättning inte höjs i nivå med löneökningarna, är det svårt för företagen att storsatsa på exempelvis utbildning och handledning. I dagsläget har vi inga satsningar planerade mot just sexuella trakasserier.

Men det är ju oavsett ekonomin ert arbetsgivaransvar att se till att personalen inte utsätts för sexuella trakasserier?

– Företagen ska göra det de kan för att bedriva bra verksamhet och vara bra arbetsgivare. Men det blir såklart svårare att satsa på utbildning och handledning om det inte finns tillräcklig ersättning.

Menar du att det inte finns pengar till arbetet mot sexuella trakasserier?

– Nej, men jag menar att hela assistanssektorn är pressad.

De personliga assistenterna vittnar om en tystnadskultur om sextrakasserier inom assistansen. Initiativtagarna berättar också att ett assistansbolag ska ha hotat sina anställda för att hindra dem från att skriva under uppropet. Hur reagerar du på det?

– Det är inget vi kan ställa oss bakom. Om det kommer till vår kännedom att ett företag uppfört sig felaktigt kommer vi att agera mot dem. Det är viktigt att personalen kan vända sig både till sin arbetsgivare och till sitt fackförbund om de utsatts för sexuella trakasserier.

LÄS OCKSÅ: Här är vittnesmålen i #metoo

Har era medlemsföretag en policy mot sexuella trakasserier?

– Vi rekommenderar det, men vi har inte kontrollerat att alla företag har det. Vi har 2 000 medlemsföretag. Men vi har ju en stark uppförandekod för företagen, exempelvis måste alla företag som är med i Vårdföretagarna ha kollektivavtal.

Är det inte dags att sätta kravet att alla assistansföretag ska ha en policy mot sextrakasserier, som en slags miniminivå?

– Vi går inte in och detaljstyr företagens policyer. Vi tar det som självklart att företagen tar fram policyer som främjar en god arbetsmiljö, så att de blir attraktiva arbetsgivare.