– Det vi gör nu är att gå in och reservera ytterligare månader som man inte kan lämna över till den andra föräldern, sade regeringens utredare Lars Arrhenius.

LÄS OCKSÅ: Facket vill se delad föräldraförsäkring

I dag är de så kallade pappamånaderna tre till antalet, med det nya förslaget blir de alltså fem. Om pappan – eller mamman – inte kan ta ut de fem öronmärkta föräldramånaderna så förfaller de helt med förslaget.

Utredningens förslag innebär att föräldraförsäkringen tredelas: Fem månader till ena föräldern, fem till den andra och fem gemensamma.

– För att jämna ut de ekonomiska skillnaderna är det nödvändigt att man tar ett mer jämställt uttag, säger Lars Arrhenius.

En annan nyhet är att närstående lättare ska kunna ta del av föräldraförsäkringen.

Sammanlagt minskar det totala antalet dagar med föräldraförsäkring från dagens 490 till 460 dagar.

Utredaren Lars Arrhenius säger att man i stället föreslår en högre kompensationsgrad, bland annat tas de lägsta nivå-dagarna, de så kallade garantidagarna, bort.

Utredningen är bara ett förslag som nu ska ut på remiss innan riksdagen fattar sitt beslut.