– Två tredjedelar av de som anställdes har sagt upp sig. De tyckte det var för tungt att bara jobba delade turer, säger Lena Kruse, verksamhetschef för vård och omsorg på socialförvaltningen i Luleå.

Även fast de fick arbetstiden nedkortad till 32 timmar/vecka?

– De upplevde det för tungt. De kände inte att det var positivt för deras välmående.

Bakgrunden är att Luleå har haft och har många delade turer inom vård och omsorg. Som ett sätt att försöka lösa frågan inrättades särskilda tjänster inom hemtjänst med förkortad arbetstid. Avtal skrevs med Kommunal och försöksperioden startade i februari.

Enligt Kommunals skyddsombud, Henrik Alqvist, är en möjlig orsak också att det blev för dyrt.

– Jag upplevde det som att kommunen inte hade så stort intresse av att det skulle funka, säger han.

Avtalet har nu sagts upp och de som fortfarande har kvar de särskilda tjänsterna återgår till sina ordinarie tjänst.

Ingen förlorar sitt jobb på grund av det uppsagda avtalet.

Är det ett misslyckande att det inte gick bättre med försöket?

– Det är en lärdom. Man får ju prova och utvärdera. Sen finns det fortfarande enstaka personer som tycker det här är positivt. Några som har hund och kan gå hem mitt på dagen. Men det var många färre än vi trodde som var positiva, säger Lena Kruse på kommunen.

Nu pågår diskussioner både mellan Kommunal, politiker och tjänstemän om hur man ska få bort de delade turerna på annat sätt.

– Vi har ett bra samarbete med politikerna så det finns förhoppningar om att det kommer lösa sig, säger Kommunals Henrik Alqvist.

Varken han eller Lena Kruse vill gå in på vilka lösningar som diskuteras.

– Jag har inget svar på i dag hur vi ska lösa frågan. Jag och personalchefen fick ett uppdrag att titta på det här igen och beskriva konsekvenserna av olika lösningar.

När kan det bli klart?

– Så fort som möjligt. Inom kort hoppas jag i alla fall, säger hon.