Mellan 2004 och 2014 ökade den privata andelen av personlig assistans med hög hastighet. Men på senare år har trenden avtagit. Den privata andelen mellan 2014 och 2016 har endast växt med cirka en procentenhet per år.

Av rapporten framgår också att lönsamheten för assistansbolagen minskar allt mer. Medan vinstmarginalerna ökat i övriga privata vårdbranscher minskar de inom assistansen.

Den så kallade rörelsemarginalen, ett mått på hur mycket som blir kvar till räntor, skatter och vinster, låg i genomsnitt på 6,9 procent 2008 men har 2016 sjunkit till 4,1 procent. Inom övriga ”vårdbranscher” ligger rörelsemarginalen på cirka tio procent.

LÄS OCKSÅ: Högre ersättning gav inte högre lön 

På grund av att höjningen av den statliga assistansersättningen inte går i takt med löneökningarna ökar andelen personalkostnader hos de privata assistansbolagen och står nu för drygt 93 procent av de totala kostnaderna.