SVAR: Det finns tyvärr inget som säger att arbetsgivaren måste ersätta dig för din karensdag, även om du blivit smittad av kräksjukan på jobbet. Eftersom karensdagen är reglerad i sjuklönelagen är det ytterst Sveriges riksdag som beslutar om vilka lagar som ska finnas och innehållet i lagarna.

Vissa arbetsgivare ersätter dock denna dag, även om det inte är någon skyldighet för dem. Är du osäker på om just din arbetsgivare har tecknat ett lokalt avtal om ersättning för karensdag är det enklast att du frågar arbetsgivaren eller kontaktar ditt lokala fack.

I den här frågan arbetar Kommunal ­politiskt för att påverka sjuklönelagen, så att man i framtiden ska ha rätt till ersättning för denna karensdag.

Elisabeth Haug,
ombudsman på Kommunal