SVAR: Först måste det klargöras att alla undersköterskor i offentlig vård, det vill säga kommuner och landsting, inte omfattas av undersköterskesatsningen. Det är svårt att svara på om ni på er arbetsplats ska omfattas, eftersom stiftelsestyrda LSS-boenden kan gå på tre olika kollektivavtal.

Det finns olika skrivningar i alla avtal med kriterier som ska uppfyllas för att man ska få ta del av satsningen. På en del ställen i landet har det dock varit otydligt med tolkningarna av dessa kriterier.

För att få reda på vilka kriterier som gäller på er arbetsplats utifrån vilket avtal som är aktuellt, bör ni kontakta ert lokala Kommunal.

Marie Boström,
ombudsman på Kommunal