SVAR: Enligt föräldraledighetslagen har en förälder rätt till förkortning av normal arbetstid med upp till en fjärde­del för vård av barn som inte fyllt åtta år eller som är äldre än så, men ännu inte har avslutat sitt första skolår.

Med normal arbetstid menas den arbetstid som är normal inom den bransch eller hos den arbets­givare där arbetstagaren är anställd.

Om den normala arbetstiden är 40 timmar i veckan har arbetstagaren rätt att gå ned till 30 timmar i veckan.

En arbetstagare som redan arbetar deltid enligt sitt anställningsavtal har endast rätt till ledighet på den tid som överstiger 75 procent av en heltid. Sjukfrånvaro påverkar inte rätten till förkortning av normal arbetstid.

Om du har en heltidsanställning och är sjukskriven på halvtid har du alltså ändå rätt till förkortning av ­arbetstiden. Om det däremot är så att du enligt ditt anställningsavtal har en deltidsanställning på 50 procent har du inte rätt till förkortning av ­arbetstiden.

Annett Olofsson,
jurist på LO-TCO Rättsskydd