– Många medlemmar vittnar om en bristande bemanning med få möjlighet till återhämning och pauser. Vi hoppas att åtgärderna kan bidra till en förändring, säger Johan Ingelskog. 

Det var i augusti förra året som fack och arbetsgivare i kommun- och landstingssektorn presenterade ett ”friskpaket” med 23 förslag om åtgärder. Bakgrunden var hotet från regeringen om att arbetsgivarna skulle tvingas betala mer av kostnaden för den höga andelen sjukskrivna. Särskilt på kommunalarnas arbetsplatser, exempelvis äldreomsorgen, har larmen om dålig arbetsmiljö och stress duggat tätt. 

LÄS OCKSÅ: Experter ska stötta sjuka kommuner

Bland de förslag som realiserats finns en webbaserad utbildning för lokalpolitiker om vilket arbetsmiljöansvar de har, ett stöd för upphandling av företagshälsovård och utbildningsverktyg för skyddsombud och chefer om arbetsmiljö. Fack och arbetsgivare har också träffat ett nytt samverkansavtal om arbetsmiljö.

– Vi har fått skarpa skrivningar om att det systematiska arbetsmiljöarbetet ska utgå ifrån arbetsplatsen. Det ska bedrivas mellan närmsta chef och närmsta skyddsombud utifrån de riktlinjer Arbetsmiljöverket tagit fram. Tidigare har man ibland arbetat med det här på en annan nivå, långt från medlemmarna, säger Johan Ingelskog. 

LÄS OCKSÅ: Stress stor orsak till sjukskrivningar

Johan Ingelskog lyfter också fram ett verktyg som ska tas fram för att hjälpa arbetsgivarna räkna på vad sjukskrivningarna kostar. 

– Då kan man få en diskussion när man lägger budget om det går att göra investeringar i medarbetarna så att man kan få ner sjuktalen och sedan räkna hem den investeringen.

Kommunal är på det hela taget väldigt nöjda med åtgärdspaketet så här långt.

– Det är för tidigt än att slå sig för bröstet, men jag är övertygad om att allt sammantaget kommer ge effekt. Vi vill inte ha en quick fix, utan hitta metoder som kan ge långsiktiga effekter, säger Johan Ingelskog.

Vad säger du till de kommunalare som kanske tänker när de läser det här att, jo det låter ju fint att politikerna ska få utbildning om arbetsmiljöansvar, men där vi arbetar är vi totalt underbemannade och kämpar varje dag med att orka?

– Det är klart att det här blir bara papperstigrar fram till att någon använder sig av det. Nu har vi skapat en väldigt bra plattform för att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Men vi blir aldrig bättre än vad vi gör saker till. Mitt motkrav blir att man måste välja ett bra skyddsombud som har medlemmarnas förtroende, se till att han eller hon får utbildning tillsammans med chefen och att de ihop med medarbetarna bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete. När man gör det då ska man ta upp de problem som du nämner. Och då är arbetsgivaren skyldig att göra en risk- och konsekvensanalys av att man är underbemannade, eller har delade turer eller fått in en brukare som behöver mer vård. 

Du lägger lite ansvaret på medlemmarna, att nu får de ta tag i det här?

– Nej, det gör jag inte. Men facket är ju inte starkare än det vi gör tillsammans. 

Men om det finns medlemmar som redan försöker göra det här, men de får bara till svar att det finns inga pengar? Hur hjälper det här dom?

– Det är klart att arbetsgivaren leder och fördelar arbetet. Men om man inte gjort en risk- och konsekvensanalys av en ständig underbemanning och vi kan påvisa att det skapar sjukdom på arbetsplatsen så får man ytterst kontakta Arbetsmiljöverket, säger Johan Ingelskog.

Men han betonar att han hoppas att man genom samverkan och diskussioner kan nå fram till arbetsgivaren. Och där kan ett sätt vara att räkna på kostnaderna på sjukskrivningarna.

– Alla de åtgärder vi nu gör ska tillsammans skapar förutsättningar för en bättre arbetsmiljö, säger Johan Ingelskog.