– Vi har drivit frågan om löneökningar i många år, säger Anna Jigell, barnskötare på förskolan Bäverhyddan i Botkyrka, och Kommunals arbetsplatsombud.

Det är ännu inte klart hur pengarna ska fördelas, om det blir individuell fördelning eller ett generellt påslag på 325 kronor.

Efter olika sorters påtryckningar, bland annat med hjälp av namnlistor, har Botkyrkas politiker gått med på barnskötarsatsningen nästa år.

Emanuel Ksiazkiewicz (S), ordförande i Botkyrkas utbildningsnämnd, medger att Kommunals uppvaktning spelat stor roll, men han säger samtidigt att det är en del av kommunens medvetna satsning på skola och förskola. Sammanlagt skjuter kommunen till fyra miljoner kronor för barnskötarnas löner.

– Vi har ett tydligt fokus på att stärka kvaliteten i vår verksamhet, säger Emanuel Ksiazkiewicz.

Tidigare i år fick lärarna och förskollärarna särskilda lönesatsningar med i genomsnitt 1 200 kronor.

– Det är två helt separata satsningar. Satsningen på lärare och förskollärare genomförde vi med hjälp av välfärdsmiljonerna från regeringen.

Varför fick inte barnskötarna del av välfärdsmiljonerna?

– Vår ambition var att vi då ville göra en satsning i de grupperna där vi hade som allra störst konkurrens. Vi hade en extremt stor konkurrens bland lärarna i regionen och vi låg efter rent lönemässigt.

Barnskötaren Anna Jigell tycker att de 325 kronorna är en bit på vägen, men absolut inte tillräckligt.

– Det påverkar inte den enskilda plånboken så mycket. Men vi måste jobba ännu mer för att höja statusen och visa på vad vi faktiskt gör i vårt jobb, säger hon.

Löneskillnaderna mellan förskollärare och barnskötare anser hon är alldeles för stora, särskilt med tanke på att 80 procent av personalstyrkan i Botkyrkas förskolor utgörs av barnskötare.

– Man ska inte ställa yrkesgrupper mot varandra, men hur mycket ska det skilja i lön mellan en förskollärare och en barnskötare utifrån utbildning och arbetsuppgifter? Nu kan det skilja 16 000 i lön. Skiljer sig arbetsuppgifterna verkligen så mycket? Jag tror inte det.

De 325 kronorna fördelas i samband med den ordinarie lönerevisionen i vår. Kommunals sektionsordförande i Botkyrka, Selda Elcim, berättar att det är arbetsplatsombudens förtjänst att satsningen blev av.

– Vi är jätteglad och jättenöjda. Och stolta över våra arbetsplatsombud, säger hon.

Rikssnittet för barnskötare låg i november 2016 på 23 933 kronor, enligt KA:s årliga lönestatistik. I Botkyrka är medellönen för barnskötare cirka 23 300 kronor.