OBS! Texten är från 2017. Klicka här för aktuella siffror om ob-tillägg under julen 2019.

Mest att tjäna på att jobba i julhelgen har kommun- och landstingsanställda som jobbar natt. De får del av det förhöjda nattillägget på 124,50 per timme. Det högsta ordinarie storhelgstillägget finns annars i ambulansavtalet med Vårdföretagarna, som ger 114 kronor i timmen under julhelgen.

Lägst ob har bussförare.

Så här ser ob-ersättningen under jul ut i de största avtalen i några olika branscher:

Kommun- och landstingsanställda:

SKL-avtalet

103,70 kr/tim

Från klockan 18 kvällen före julafton till klockan 07 på vardagen närmast efter helgdagsafton, alltså onsdagen den 27 december i år.

Men natten mot julaftonen, juldagen och annandagen höjs ob-tillägget kl 22.00-06.00

till:

124,50 kr/tim

Anställda i Svenska kyrkan:

Avtalet med Svenska kyrkan

Från klockan 18 kvällen före julafton till klockan 07 på vardagen närmast efter helgdagsafton, alltså onsdagen den 27 december i år.

111,10 kr/tim

Privatanställda städare:

Avtalet med Almega Tjänsteförbunden, serviceentreprenad

Från klockan 06.00 på julafton till klockan 06.00 på vardagen närmast efter helgdagsafton, alltså onsdagen den 27 december i år.

88,23 kr/tim

Bussförare:

Avtalet med Sveriges bussföretag

Gäller både linjetrafik och beställningstrafik.

Från klockan 00.00 på julafton till klockan 07.00 på vardagen närmast efter helgdagsafton, alltså onsdagen den 27 december i år.

74,74 kr/tim

Avtalet med KFS

Gäller både linjetrafik och beställningstrafik.

Från klockan 00.00 på julafton till klockan 07.00 på vardagen närmast efter helgdagsafton, alltså onsdagen den 27 december i år.

76,40 kr/tim

Personliga assistenter (ej kommunanställda):

Avtalet med Vårdföretagarna

Från klockan 18.00 kvällen före julafton till klockan 07.00 på vardagen närmast efter helgdagsafton, alltså onsdagen den 27 december i år.

105,03 kr/tim

OBS! Ersättningen för arbete på ob-tid kan efter individuell överenskommelse utbytas mot ett fast tillägg per månad eller annan period, alternativt att man beaktat förekomsten av arbete på ob-tid vid fastställande av den kontanta månadslönen.

Avtalet med KFO

Från klockan 18.00 kvällen före julafton till klockan 07.00 på vardagen närmast efter helgdagsafton, alltså onsdagen den 27 december i år.

102,35 kr/tim

OBS! Ob-ersättning kan även ske som ett fast tillägg per månad.

Avtalet med KFS

Från klockan 18.00 kvällen före julafton till klockan 07.00 på vardagen närmast efter helgdagsafton, alltså onsdagen den 27 december i år.

101,21 kr/tim

Anställda i privat vård och omsorg:

Avtalet med Vårdföretagarna

Från klockan 18.00 kvällen före julafton till klockan 07.00 på vardagen närmast efter helgdagsafton, alltså onsdagen den 27 december i år.

99,30 kr/tim

Avtalet med KFO

Från klockan 18.00 kvällen före julafton till klockan 07.00 på vardagen närmast efter helgdagsafton, alltså onsdagen den 27 december i år.

101,48 kr/tim

Avtalet med Arbetsgivaralliansen

Från klockan 07.00 på julafton till klockan 00.00 på vardagen närmast efter helgdagsafton, alltså onsdagen den 27 december i år.

Månadslönen dividerat med 200 Här finns ett tak i beräkningen av månadslön på högst 20 047 kr/månad, så den högsta möjliga ob-ersättningen är:

100,25 kr/tim

Ambulanspersonal

Avtalet med Vårdföretagarna

Från klockan 18.00 kvällen före julafton till klockan 07.00 på vardagen närmast efter helgdagsafton, alltså onsdagen den 27 december i år.

114 kr/tim

Fotnot: Kommunal har dessutom en hel uppsjö med andra avtal. Om du hör till ett annat avtal än de uppräknade kan du kontakta ditt lokala fack om du har funderingar kring vad som gäller dig.