Rapporten lyfter fram den otrygghet många i förskolan känner: låg bemanning, ja till och med otillräcklig, riktlinjer om barngruppernas storlekar saknas med mera.

LÄS OCKSÅ: Barnskötare larmar om låg bemanning

Förutom Gustav Fridolin deltog också Kommunals ordförande Tobias Baudin. Han betonade att barnskötarna är Kommunals näst största yrkesgrupp.

– Vi behöver verkligen prata om barnskötarna och hur viktiga de är. Så att de inte glöms bort, i stället lyfts fram, sade han.

Tobias Baudin menade att det inte råder någon konflikt mellan förskollärarna och barnskötarna, utan att grupperna kompletterar varandra.

Också förskollärarfacket, Lärarförbundet, deltog på seminariet. Pia Rizell, förbundsstyrelseledamot där, sade:

– När vi säger att det behövs fler legitimerade förskollärare i förskolan säger vi inte att barnskötare inte behövs. Vi behövs båda två, framför allt i den snabba utbyggnaden som sker nu. Det är precis det forskningen visar: det som verkligen skapar kompetens är den sammanlagda utbildningsnivån i arbetslagen.

Arbetsgivarsidans Agneta Jöhnk, från Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, sade:

– Vi har hos oss på SKL börjat titta på hur vi kan stärka attraktiviteten i barnskötaryrket och sedan försöka samla och sprida goda exempel. Jag tror att vi behöver göra saker gemensamt, fack, arbetsgivare, stat, i ett trepartsarbete. Barnskötarna behövs. Verkligen.

Men har inte kommunerna ett ansvar för att så få vill bli barnskötare i dag?

– Det är självklart så att det finns ett ansvar. Vi är huvudmän och vi är också ansvariga för den här pedagogiska ambitionen som har varit, att man vill anställa förskollärare i stället, sade Agneta Jöhnk.