Kommunalarbetaren har tittat på hur LO-medlemmarna svarat på frågorna ”är det något av de politiska partierna som står dig närmare än andra” respektive ”men vilket parti har du störst sympati för”?

LÄS OCKSÅ: Fler LO-kvinnor stöder Miljöpartiet

Skillnaderna mot förra mätningen är relativt små och de flesta befinner sig inom felmarginalen. Att Liberalerna backar är däremot statistiskt säkerställt. Av samtliga LO-medlemmar säger 1,5 procent att de skulle rösta på Liberalerna, av LO-männen är siffran nere i 0,3 procent.

Socialdemokraterna får klart störst förtroende, 46,4 procent från alla inom LO, något högre från de manliga medlemmarna och lägre från de kvinnliga. Det är den högsta siffran för S på två år.

Sverigedemokraterna är som i flera år nu näst största parti bland LO-medlemmarna med 20,0 procent. Partiet har legat över 20 procent de senaste två åren.

Moderaterna fortsätter som tredje största parti med 12,1 procent av sympatierna. Därefter följer Vänsterpartiet med 9,0 procent.

Miljöpartiet sjunker och får 2,3 procent från samtliga LO-medlemmar och 0,9 från de manliga (inom felmarginalen). Det är mer än en halvering jämfört med 2015.

En skillnad mot förra mätningen (maj 2017) är att ”övriga partier” ökar med 1,2 procent till 2,4 procent varav de manliga medlemmarna står för nästan hela ökningen (inom felmarginalen).

Bland kvinnliga LO-medlemmar rör sig alla förändringar inom felmarginalen, de rörelser som finns i siffrorna handlar om att Centern backar liksom Kristdemokraterna, Miljöpartiet och Sverigedemokraterna. Vänsterpartiet och Socialdemokraterna ökar något.

Fotnot: Bilden är licenserad av Creative Commons BY-NC-ND 2.0 via Flickr.