Menashe är chassid, en ultraortodox jude, som lever mitt i den ultramoderna staden New York. Hans fru har dött och tron säger att han därför inte längre får ta hand om sin son. Men Menache vill hålla ihop sin familj och gör allt för att få livet att fungera.

Storyn är bra tunn, men som inblick i den chassidiska världen är ”Menashe” en intressant film. Dialogen är nästan uteslutande på jiddisch.