Det var i slutet av oktober som Kommunals skyddsombud, vaktmästaren Mattias Johansson, råkade ut för en allvarlig arbetsplatsolycka på Västmanlands sjukhus. Trots att det inte skulle kunna hända släpptes en tung tvättsäck från ett av nedkasten i höghuset medan Mattias Johansson arbetade inne i tvättrummet i källaren.

Den träffade honom i huvudet och gav honom en fraktur på höger hand och nedsatt känsel i höger ben och arm. Ett skyddstopp infördes direkt efter olyckan, som sedan hävdes efter att arbetsgivaren genomfört flera åtgärder. Nu är arbetsgivarens utredning inskickad till Arbetsmiljöverket och den visar att inget tekniskt fel låg bakom olyckan.

– Vi ser allvarligt på det som inträffat. Vi har inte kunnat hitta något tekniskt fel, däremot har vi infört säkerhetsförbättringar, säger Andreas Hildingstam, som är enhetschef för logistiken på Regionsservice Västmanland som sköter vaktmästeriet på sjukhuset.

Innan personalen går in i tvättrummen som finns i källaren på Västmanlands sjukhus ska de kontrollera att lampan vid dörren lyser grönt, vilket betyder att alla tvättluckor i höghuset är stängda. Men även om lampan lyser gult eller rött, vilket betyder att en lucka är öppen, så har dörren till tvättrummet varit olåst och det har varit möjligt för personalen att gå in i tvättrummet.

I utredningen går att läsa att det var den ”mänskliga faktorn” som antagligen orsakade olyckan där Mattias Johansson blev skadad. Från det att han tittat på lampan till det att han öppnade dörren och gick in kan lampan ha slagit om från grönt till gult.

För att förbättra säkerheten har nu arbetsgivaren infört kortlås på dörrarna i höghusets källare, så att det bara är möjligt att öppna dörrarna om tvättluckorna i höghuset är stängda. Däremot har inte kortlås installerats i tvättrummen i sjukhusets övriga delar.

Mattias Johansson tycker att åtgärden med de nya kortlåsen är bra, men att arbetsgivaren borde ha vidtagit fler säkerhetsåtgärder tidigare. Dessutom menar han att kortlåsen borde finnas på alla tvätt- och soprum i sjukhuset.

Han berättar att det tidigare skett en liknande olycka i en annan del av sjukhuset, där en praktikant fått en tvättsäck på sig och fått en hjärnskakning.

– Vi skyddsombud har påtalat att arbetsgivaren borde göra en helhetsgenomgång över hela sjukhusets system med tvättluckorna, eftersom det inte varit säkert. Men det har inte skett. Det är bra att de vidtar åtgärder nu, men olyckan som hände mig borde inte ha behövt hända.  

Mattias Johansson är i dag tillbaka på jobbet på heltid, men med andra arbetsuppgifter. Det kommer att ta upp till ett år innan läkarna vet om han kommer att bli helt återställd efter olyckan.

– Vissa dagar är bättre än andra, men ibland hänger inte höger ben med så att jag nästan ramlar omkull. Läkarna säger att jag kan ha fått en nervskada. Jag försöker att inte tänka på det så mycket, men det är klart att det finns en oro som följer mig, säger Mattias Johansson.

Arbetsgivaren ska nu göra en genomgång av hela sjukhusets system med tvättluckorna för att se om fler förändringar ska genomföras. Arbetsmiljöverket har godtagit Västmanlands sjukhus åtgärder efter olyckan och avslutat ärendet.

Fotnot: Bilden är licenserad av Creative Commons BY-SA 2.5 via Wikimedia